دسته بندی

یادداشت

چالش های چهارگانه انتخابات ۹۰ و تئوری هایی که سوزانده می شود

Back fire!؛ در معنای این لغت سیاسی نظامی مواردی چون: «پس زدن تفنگ»، «منفجرشدن قبل از موقع» و «نتیجه معکوس گرفتن» آورده شده است. حکایت آخرین تیرهای خدعه ای که شبکه سلطه گرهای جهانی به سوی کشور ایران روانه می کنند را می توان تنها با همان یک…

تحریم انتخابات شکوه مند نهم؛ آخرین میخ بر تابوت بدخواهان

راهپیمایی پر شکوه 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند، پاسخ کوبنده و قاطعی بر حجم انبوه توطئه های سنگینی بود که اتاق های فکر و مراکز طراحی و برنامه ریزی شیطان بزرگ و و صهیونیسم بین الملل را در هم کوبید و آنان را به خاک مذلت نشاند به تعبیر رهبر معظم…

رسالت مجلس نهم و ۱۲ نکته مهم برای تحقیق اهداف و آرمان های نظام اسلامی

حفظ و تقویت نظام اسلامی با پای بندی به اصول و ارزش های اسلامی امکان پذیر است و این امر با اجرای دقیق حدود و احکام الهی در صحنه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، محقق میشود و از طرف دیگر یکی از نهاد های مهم برای دستیابی به این…

«کارگزاران» و «اصلاحات» چگونه به فتنه ی ۸۸ رسیدند؟

در واکاوی ابعاد و خاستگاه فتنه ی 88، تاکید بر وجود ارتباط میان عملکرد دولت های کارگزاران سازندگی و اصلاحات با این فتنه، همواره نقل محافل کارشناسان بوده است. با این وصف این سؤال مطرح است که چگونه شیپوری که 20 سال قبل در آن دمیده می شد، سال…

مرحبا یا ابن حیدر در مصاف خیبر

دکتر کامران باقری لنکرانی جمعه؛ نبرد خیبر مغلوبه شد. تا همین جمعه، صهاینه با هیمنه قدرت پوشالی و مال و تزویرشان با آن ها بوق های بلندی که گوش فلک را کر می کنند، از یک سو و مزدوران حاشیه نشین آنها که بوی کباب به مشام شان خورده بود، با…

چرا ایران گرجستان نمی شود

براستی چرا مدل شارپ در اوکراین، گرجستان، تاجیکستان و حتی اتحاد جماهیر شوروی سابق جواب داد ولی در ایران به گل نشست؟