دسته بندی

یادداشت

رسالت مجلس نهم و ۱۲ نکته مهم برای تحقیق اهداف و آرمان های نظام اسلامی

حفظ و تقویت نظام اسلامی با پای بندی به اصول و ارزش های اسلامی امکان پذیر است و این امر با اجرای دقیق حدود و احکام الهی در صحنه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، محقق میشود و از طرف دیگر یکی از نهاد های مهم برای دستیابی به این…

«کارگزاران» و «اصلاحات» چگونه به فتنه ی ۸۸ رسیدند؟

در واکاوی ابعاد و خاستگاه فتنه ی 88، تاکید بر وجود ارتباط میان عملکرد دولت های کارگزاران سازندگی و اصلاحات با این فتنه، همواره نقل محافل کارشناسان بوده است. با این وصف این سؤال مطرح است که چگونه شیپوری که 20 سال قبل در آن دمیده می شد، سال…

مرحبا یا ابن حیدر در مصاف خیبر

دکتر کامران باقری لنکرانی جمعه؛ نبرد خیبر مغلوبه شد. تا همین جمعه، صهاینه با هیمنه قدرت پوشالی و مال و تزویرشان با آن ها بوق های بلندی که گوش فلک را کر می کنند، از یک سو و مزدوران حاشیه نشین آنها که بوی کباب به مشام شان خورده بود، با…

چرا ایران گرجستان نمی شود

براستی چرا مدل شارپ در اوکراین، گرجستان، تاجیکستان و حتی اتحاد جماهیر شوروی سابق جواب داد ولی در ایران به گل نشست؟

ای کاش «مجلس ضربه دوم را وارد کند»

بهترین روش برای ایران این است که مجلس شورای اسلامی در یک اقدام فوری- با تهیه طرحی سه فوریتی- دولت را مکلف به توقف صادرات نفت به کشورهای امضاکننده تحریم اتحادیه اروپا بنماید

حجت تمام شد !!!

"انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنیِ متقابل است؛ اینها را باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیست که کسانی بیایند برای جلب نظر مردم،…