برچسب

محمدجواد ابطحی

سید محمدجواد ابطحی:
تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به فساد خودروسازان /دادگاه علنی و شفاف باشد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه فساد در خودروسازی وجود دارد، گفت: برای رسیدگی به پرونده های مدیران خودروسازی باید دادگاه ویژه تشکیل شود تا به فساد خودروسازان رسیدگی کند و این دادگاه باید علنی و شفاف باشد.