برچسب

مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از چندین شرکت داروسازی؛
توجه به داروهای باتکنولوژی موجب خودکفایی، ارزآوری و اشتغال می شود

دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی طی یک سفر یک روزه از چندین شرکت دارویی که از جمله تولیدکنندگان داروهای بایوتکنولوژی در داخل کشور هستند، بازدید بعمل آورد.

احکام گره گشا

احکام حکومتی، در جمهوری اسلامی به دو صورت اعمال می گردد. اول از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دعوای احکام شرع و قانون اساسی از سویی و مصلحت اجتماعی از سوی دیگر، طرف مصلحت را می گیرند و دومی از طریق احکام حکومتی که ولی فقیه صادر می…

سعید جلیلی در جمع جوانان مشهد:
آیت الله مصباح یزدی مصداق روشن و کاملی از انتخاب اصلح در انتخابات خبرگان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور شخصیت ارزشمندی چون آیت الله مصباح یزدی، در انتخابات، مصداق روشن و کاملی از انتخاب اصلح است که اطمینان خاطر شایسته را برای رأی دهندگان فراهم می کند.

چرا رئیس جمهور به جلسات شورا علاقه ندارد؟

واقعیت این است که نحوه تعاملات جناب رئیس جمهور در دیگر مجموعه هایی که تصمیمات به صورت جمعی اتخاذ می شود همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی و دیگر شوراهای عالی و همچنین نوع تعامل ایشان با منتقدان و به کارگیری…

داوودی در واکنش به اظهارات دیروز روحانی:
رهبری صرفاً گفتند با «بررسی» لوایح FATF مخالفت ندارند/ مگر خود دولت چند نفر است؟

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور درباره مجمع می گوید «چرا 20-10 نفر درباره لوایح تصمیم بگیرند؟»؛ مگر خود دولت چند نفرند که لوایح را تدوین کرده اند؟