برچسب

شورای نگهبان

عضوشورای مرکزی جبهه پایداری: ماساکتین فتنه راباراهنمایی رهبری خوب شناختیم/درجریان فتنه چهره ای باقی مانده که بخواهیدآنراسفید بنامید؟

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد : از آقای باهنر می پرسم که به نظر شما با توجه به تاکید سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت فعالان فتنه، آنان چگونه خواهند توانست درانتخابات حضور پیدا کنند و اصولا تعریف آقای باهنر از…

سخنگوی شورای نگهبان: نامزدهای دارای تابعیت دوگانه و فعالان در فتنه سال ۸۸ تایید صلاحیت نخواهند شد

سخنگوی شورای نگهبان ، درپاسخ به این که آیا شورای نگهبان در خصوص حضور خواص مردود و ساکتین در برابر فتنه 88 در انتخابات مجلس نهم در انتخابات موضعی خواهد داشت یا خیر گفت: رفتار نامزدها باید بر اساس قانون و مقررات باشد و قطعا کسانی که در فتنه…