برچسب

شورای نگهبان

عملکرد قاطعانه شورای نگهبان پاسخی به سناریوی «نهضت ثبت نام»

شورای نگهبان در فضای کنونی قاطعانه و بدون اغماض درباره فعالان حوادث سال 88 و کسانی که به دنبال نفوذ در جایگاه تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی هستند، تصمیم گیری کرده و مثل همیشه به دنبال منافع و مصالح کشور و مردم خواهد بود.

کسی نمی تواند بگوید کاندیداتر است

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد، گفت: کسی نمی تواند بگوید کاندیداتر است، همه در برابر قانون یکسان هستند.

امید است مجلس خبرگان رهبری همچنان پاک ترین و مؤثرترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی باقی بماند.

ناظران شورای نگهبان حکم همان افراد خوشنام و مورد اعتماد را دارند که نظام اسلامی به آن ها اعتماد کرده و سخن آن ها را در مورد رأی مردم می پذیرد. در واقع نظام، در انتخابات خبرگان رهبری، به ناظران شورای نگهبان در خصوص انتخاب اهل فن و خبرگان…

برخی کاندیداهای مجلس خبرگان نمی توانند یک عبارت عربی را درست بخوانند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شورای نگهبان در سال 88 از 40 میلیون رأی مردم و حق الناس حراست کرد، گفت: برخی شیاطین از صحبت های رهبری برداشت های سوء کرده و می گویند حق الناس یعنی اینکه همه در انتخابات تائید صلاحیت شوند.

جنگ روانی به جای سیر قانونی!

استراتژِی جریان اصلاح طلب و اعتدال که دو روی یک سکه اند این است که همه نامزدهای احتمالی “ حتی آن ها که یقین دارند ردصلاحیت می شوند “ برای خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند تا اولا نظام را با بحران رد صلاحیت اکثری مواجه سازند و عده ای…