برچسب

انگلیس

اعتراض امام جمعه شیراز به سفر استراو به این شهر

آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز سومین حرم اهل بیت (ع) با اعتراض به سفر وزیر امور خارجه انگلیس به شهر مقدس شیراز با عنوان گردشگری، اظهار داشت: چرا این فرد در تاسوعای حسینی گردشگری خود به شیراز را قرار داده و آیا مسئولان…

جرقه فتنه سوم در سفارت انگلیس؟!

اکنون د ر این مرحله، د شمن د ر تلاش است از طریق «فرآیند جابجایی» د ست به اقد ام د یگری بزند . آن ها معتقد ند د ر فرایند جابجایی لازم است علاوه بر مولفه های فوق، نوعی تعاد ل میان اصلاح طلبان و اقتد ارگرایانی که د ر حکومت وجود د ارند باید به…

معمای بازگشت شتاب زده انگلیسی ها به تهران؛ پیشبرد پروژه براندازی از درون

بازگشت شتابان انگلیسی ها به تهران، آن هم در حالی که هنوز نه غرامتی دریافت کرده اند و نه اجازه واردات تجهیزات به آن ها داده شده، این سؤال را ایجاد می کند که چرا لندن حاضر شد به این سرعت سفارت خود را بازگشایی کند؟

وزیر خارجه انگلیس در خاک کشور ما می گوید ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، آیا این صحبت ها هم برای مصرف داخلی آنهاست

زیر خارجه انگلیس در خاک کشور ما با بی بی سی مصاحبه کرده و می گوید ایران را براساس اقداماتش در قبال اسرائیل قضاوت می کنیم و ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست. لابد در توجیه گنده گویی های وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه ما باز هم می گوید این…