برچسب

انگلیس

بازخوانی شهادت ۲ کارمند سفارت ایران در لندن

تجمع اعتراضی مقابل سفارت انگلیس یادآور و برخورد پلیس با دانشجویان معترض به سیاست های لندن در قبال جمهوری اسلامی یادآور اهمال عامدانه پلیس انگلیس در سال 59 که منجر به گروگان گیری گسترده و شهادت 2 کارمند ایرانی در جریان تهاجم تجزیه طلبان به…

از سوخت خود برای ماشین انگلیس خرج نکنیم!

با وجود تحریم ها و تهدیدها ، سنگ اندازی های دشمنان نظام در قالب آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای غربی ، به این بیاندیشیم که تا چه حد توان برخورداریم تا با وجود این همه ناهمواری ها، حمایت های داخلی را نیز از دشمنان…