دسته بندی

تحلیل

شعار « عدالت ، عقلانیت ، معنویت ، حول محور ولایت » خود مبین همه چیز است

همیشه اثر گفتمان سازی از تحزب گرایی و گروه سازی بیشتر و حتی باید توجه داشت که تحزی در راستا و در طول گفتمان محوری قرار می گیرد ، در واقع گفتمان و ایدئولوژی عمقی است که تحزب گرایی در سطح آن قرار دارد و این همان راهبردی است که امام راحل با…

امروز راهزنان بی چراغ به کاروان می زنند!

آسیب شناسی جریان اصولگرایی در چند سال اخیر با وقایعی که در عرصه سیاسی اجتماعی ایران پدید آمد ، ایراداتی در بدنه آن نمایان کرد که کم کم با گذشت زمانی از شکل گیری این گفتمان ، بدنه ی اصولگرایی را تهدید می کرد ، لذا بهترین نسخه ای که همراهان…

بیانیه های جبهه پایداری را بخوانید!!!

در همین حال ، برای تنویر اذهان دوستان به بازخوانی بخشی از بیانیه اول جبهه پایداری می پردازیم تا شاید اظهار نظر های بی اساس جای خود را به اندیشه ورزی و حقیقت جویی دهد :

«وال استریت» همه این ها هست و هیچ کدام نیست!

وال استریت امروز دیگر تنها نام یک خیابان در منهتن نیویورک نیست. وال استریت نماد ظلمت و ستمی با سابقه چندین قرن است که صدای خرد شدن استخوان های فرسوده اش نه از آمریکا، بلکه از تمام دنیا به گوش می رسد.