آخرین قربانی هاشمی رفسنجانی کیست؟

0 ۴۳۷

مهدی محمدی، کارشناس سیاسی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اظهارات امروز هاشمی رفسنجانی نوشت: آقای هاشمی رفسنجانی امروز طوری سخن گفته است که گویی سیدحسن خمینی اگر فقط یک خیرخواه در این کشور داشته باشد، اوست و لاغیر. این در حالی است که بازی واقعی پیچیده تر از این حرف هاست. هاشمی می خواهد: ۱- سیدحسن در نیابد که به صحنه کشاندن و قربانی کردن او، و سپس داد و فریاد راه انداختن بر سر پیکر بی جان سیاسی او، همه از ابتدا پروژه ای بوده که خود او طراحی کرده است. ۲- سرمایه احتمالی ناشی از مظلومیت سیدحسن خمینی مستقیما در سبد او بریزد. ۳- از ورود برخی از اعضای شاخص شورای نگهبان به مجلس خبرگان جلوگیری کند. ۳- فضای انتخابات را تا جایی که امکان دارد رادیکال و تند کند چرا که می داند در یک فضای آرام، موجی به نفع او برنخواهد خاست. اکنون تصمیم با سیدحسن خمینی است. او با مشارکت در بازی هاشمی رفسنجانی بدل به ابزاری در دست او شد که نتیجه آن زیرسوال رفتن صلاحیت علمی وی، قرار گرفتن بیت امام در جناح سیاسی که ژست اپوزیسون انقلاب اسلامی می گیرد، بازتولید ادبیات فتنه ۸۸ از لسان نوه امام و تبدیل کردن شخصیت وی به هیزم شعله ور کردن رادیکالیسم بوده است. ظاهرا حسن خمینی تصور می کند همچنان باید به این بازی ادامه بدهد غافل از اینکه او نخستین کسی نیست که هاشمی رفسنجانی، پس از آنکه بهره اش را برد، به امان خدا رها خواهد کرد. پیش از این، خیلی ها، قربانی بازی کم و بیش مشابه او شده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.