برچسب

مسعود براتی

مسعود براتی:
تحریم نه با مذاکره بلکه در میدان عمل اقتصادی برطرف می شود

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تحریم نه با مذاکره بلکه در میدان عمل اقتصادی برطرف می شود، گفت: برجام توافق مطلوبی برای دولت روحانی محسوب می شود، چرا که فهم درست از تحریم و ساختاری برای مقابله با آن در دولت وجود ندارد.