برچسب

مجید متقی فر

سخنگوی جبهه پایداری در همایش جامعه اسلامی دانشجویان

یک موسسه امنیتی غربی : جبهه پایداری انقلاب اسلامی از همه گروه های داخل ایران برای ما خطرناک تر است چرا که پافشاری این گروه بر اصول انقلاب و خط امام خمینی بسیار شدیدتر است حق را بشناس که اهل حق را از روی آن خواهی شناخت