برچسب

فتنه

با دست خود ، آب به آسیاب دشمن نریزیم!

به نظر میرسد واکاوی مواضع و واکنش های شخصیت های حقیقی و حقوقی و رسانه های بین الملل حول محور جبهه پایداری ، از ابتدای تشکیل تا کنون ، حکایت از رعب و واهمه دشمنان انقلاب از ساختاربندی این گفتمان دارد ، چرا که به طور نمونه رسانه هایی که خود…

بدنه ی جبهه پایداری را اصولگرایانی تشکیل می دهند که از امتحان سخت بصیرت در فتنه ۸۸ سر بلند بیرون آمدند .

افراد حاضر در ائتلاف "جبهه پایداری " در چارچوبی قرار می گیرند که معیار اصلی جهت گیری های آنها ، در گرو فرمایشات مقام معظم رهبری است/ به غیر از جبهه پایداری طیف های دیگری از اصولگرایان هم وجود دارند که از روندی که در 7+8 در حال شکل گرفتن است…