برچسب

فؤاد ایزدی

فؤاد ایزدی:
آمریکایی ها می گویند ایران پنج پایتخت خاورمیانه را کنترل می کند/ هدف آمریکا تجزیه ایران است

کارشناس مسائل آمریکا گفت: آمریکایی ها خودشان می گویند که ایران پنج پایتخت خاورمیانه را کنترل می کند، اینکه ایران کنترل می کند یا نه بحث دیگری است، اما مهم است که دیگر آمریکایی ها کنترل نمی کنند، ایران دارد.