برچسب

علی عبدی

علی عبدی:
شاهد ناکارآمدی و ناتوانی مدیران اقتصادی هستیم/ لزوم کوتاه کردن دست سلاطین از اقتصاد

یک فعال سیاسی با اشاره به ناتوانی و ناکارآمدی مدیران اقتصادی گفت: امیدوارم در آینده دولتی سر کار بیاید که بتواند با همراهی مجلسی که غدغه انقلاب و حل مشکلات دارد، موانع را از پیش پای اقتصاد کشور بردارد.

علی عبدی:
فقر ایده برای اداره کشور، دولت را به سمت ایجاد دوقطبی کاذب سوق داده است

فعال سیاسی با اشاره به اظهارات اخیر جهانگیری گفت: دولت برای اداره کشور دچار فقر ایده بود و متاسفانه در سال های پایانی دولت ایجاد دوقطبی کاذب و هم چنین انحراف افکار عمومی یکی از کارویژه های مهم دولت بوده است.