برچسب

علیرضا سلیمی

علیرضا سلیمی:
جریانات بیگانه به دنبال مخدوش کردن روابط ایران و افغانستان هستند

نماینده مردم محلات در مجلس یازدهم معتقد است جریانات بیگانه به دنبال مخدوش کردن روابط ایران و افغانستان هستند که مسئولان افغانستانی باید مراقب تحرکات دشمنان نسبت به ایجاد اختلاف افکنی میان این 2 کشور باشند.