برچسب

سیدنظام الدین موسوی

واقعه دردناک منا «بی تدبیری عامدانه» آل سعود بود

سیدنظام الدین موسوی با اشاره به حادثه منا گفت: برخی اعتقاد دارند این حادثه عمدی بوده ولی حداقل می توان گفت این واقعه دردناک یک بی تدبیری عامدانه است؛ درست است آل سعود با سلاح حاجیان را نکشته اما حجاج قربانی بی تدبیری سعودی ها شدند.