برچسب

سیدمحمدجواد ابطحی

سیدمحمدجواد ابطحی:
مجلس در حال اتمام است و خبری از تحقیق و تفحص نیست

نماینده مردم خمینی شهر با بیان اینکه ملتمسانه به دست های کدخداهای دروغین نگاه می کنیم که آنها برای اقتصاد ما کاری انجام دهند، اظهارداشت: به درستی رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کردند ما هرگز بر سر آرمان هایمان معامله نخواهیم کرد و من متحیرم…