دسته بندی

یادداشت

توکلی نیز مستمسک وزن کشی سیاسی شد

با عنایت به اینکه مکررا در اعلام مواضع اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تاکید و تصریح شده که ، این جبهه ماموریت گفتمانی و فرهنگ سازی برای خود در نظر دارد و پیگیر بسط و ترویج یک تفکر است و تاکید فراوان بر اینکه خود را مکلف می…

عراق، چگونه از اشغال خارج شد؟

خروج نظامیان آمریکایی از عراق یک انتخاب نیست. سوت و کور بودن مراسم خروج آنان و در عین حال ابراز خوشحالی مقامات و مردم عراق از این خروج نشان داد که آمریکا علیرغم میل خود و در شرایطی که احساس پیروزی ندارد، سرزمینی اشغال شده را به مردمش…

ساکتین را اگر تنبیه نمی کنیم ، تشویق هم جایز نیست!

پافشاری برخی دوستان اصولگرا بر اتحاد با افرادی که سابقه تاریکی از عملکردشان در دوران فتنه اخیر در دست است، از جمله مواردی است که تا کنون مانع از پیوستن گفتمان «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» به این ساز و کارهایی شده است که تحت عنوان وحدت…

لیبرالسیم یعنی ؛ بگوییم “از روی جبهه پایداری رد می شویم” !

اخیرا برخی مدعیان اصولگرایی اظهاراتی داشتند که با توجه به سابقه ای که از آنها موجود است توقع نمی رفت که با این لحن و این ادبیات جبهه گیری کنند . امیدوار هستیم تا اختلاف افکنی بدخواهان اصولگرایی نتواند با فضاسازی هدفمند اصولگرایان را مجبور…

سیاست ورزی با منشاء سیاست؛ مطرود است

خطای نخست در برهه ای روی داد که در میان حزب اللهی ها، نخاله های منافق که کسبی جز ریاکاری نداشتند، ره یافتند ؛ شاید بهترین و تنها تشکلی که مفاهیم اصولگرایی در آن عینیت یافته بود حزب جمهوری اسلامی بود که با حضور برخی روحانیون برتر و معتمد در…

جایگاه شریعت در انقلاب های منطقه

"اجرای شریعت" آشنا و مکررترین واژه ای است که در انقلاب های عربی و از سوی چهره های شاخص آن شنیده شده و بعنوان «مقصد نهایی» مطرح گردیده است. نشانه های روشنی هم از آغاز حرکت به سمت اجرای شریعت- شامل راه اندازی کمیته هایی برای تدوین قانون…

والستریت ،پاشنه آشیل غرب!

در طول تاریخ ، غرب همواره سعی داشته اصولی برای اداره دنیا ارائه نماید که قالبا این اصول ، سه ویژگی منحصر به فرد دارد و آن ویژگی ها همان زر و زور و تزویر است. غرب بار ها در اقتصاد ، سیاست و دیگر علوم ، یافته های خود را بهترین پنداشتند ،…

با دست خود ، آب به آسیاب دشمن نریزیم!

به نظر میرسد واکاوی مواضع و واکنش های شخصیت های حقیقی و حقوقی و رسانه های بین الملل حول محور جبهه پایداری ، از ابتدای تشکیل تا کنون ، حکایت از رعب و واهمه دشمنان انقلاب از ساختاربندی این گفتمان دارد ، چرا که به طور نمونه رسانه هایی که خود…