حسین پایین‌محلی:
جمهوری اسلامی، گفتمان‌سازی فلسطین و بیداری غربی

0 ۸

حسین پایین‌محلی: مارکس در تحلیل خود از نظام سرمایه‌داری بر این نکته تأکید کرد که به دلیل تناقض منافع سرمایه‌داران و تناقض ذاتی کاپیتالیسم (سرمایه‌داری غربی) شاهد ظهور قیام پرولتاریایی در جهان آینده و شکل‌گیری انقلاب جهانی و حکومت انترناسیونالیسم خواهیم بود.

این در حالی بود که اولاً مارکس از تحلیل آینده سرمایه‌داری که به شکل شرکت‌های چندملیتی و تراست‌ها و کارتل‌ها تأسیس می‌شدند غافل بود درثانی از درک سرمایه‌داری جهانی نیز قاصر؛ لذا مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی با اشاره به شکل‌دهی جدید جامعه توسط کاپیتالیسم جهانی از بالارفتن سطح زندگی کارگران و استحاله آنان در جامعه صنعتی به وجود آمده توسط کاپیتالیسم که یک جامعه تکنیکی پیچیده و نوعی الیگارشی جدیدی را رقم می‌زند پرده برداشت و نام آن را توتالیتاریسم صنعتی نهاد. امروز با شکل‌گیری نئولیبرالیسم شاهد تحقق آنچه مارکوزه گفته بود هستیم.

اما مارکوزه در تحلیل خود از جنبش کارگری اگرچه از گفتمان مارکس عدول کرده بود؛ اما این نقش تاریخی را به دانشجویان و نخبگان سپرده بود. لنین نیز در کتاب امپریالیزم آخرین مرحله سرمایه‌داری چنین نگرشی دارد. اما حقیقت این است که قیام نهایی قیام فطرت انسان‌هاست علیه سرمایه‌داری. یا مردم جهان برای فروپاشی ماتریکس اومانیسم و تحقق ماتریکس الهی.
چند سال پیش رهبری معظم انقلاب در دو نامه خطاب به جوانان و دانشجویان آمریکایی و اروپایی غربی آنان را به اسلام‌پژوهی و تحقیق در باب مسائل مهم جهان‌شناسی وجهان بینی و استعمار تمدن غرب و اسلام فراخواند.

این سنت حسنه نامه‌نگاری پیش‌تر نیز در سنت دینی دارای سبقه بوده. چنانچه سلیمان نبی (ع) به بلقیس نامه نوشت، پیامبر اکرم (ص) به خسروپرویز نامه‌نگاری کرد، همچنین به نجاشی پادشاه مسیحی نیز نامه نوشتند، در تاریخ معاصر اسلامی نیز شاهد نامه‌نگاری آیت ا…خویی با بزرگان جامعه اخوانی در مصر و نامه تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچف رئیس‌جمهور شوروی بودیم که بعدها گورباچف در باب آن نامه ظرایفی طرح نمود. آیت ا…خامنه ای به‌عنوان رهبری جمهوری اسلامی و جهان اسلام و به‌عنوان مهم‌ترین رهبر سیاسی کنونی که سخنان و دیدگاهشان در ایران، منطقه، و روابط بین‌الملل تأثیرات خود را داشته در نامه‌هایی به جوان غربی آنان را به فطرت دعوت کرد.

آیت ا…خامنه ای در دو نامه جداگانه سال ۹۳ و ۹۴ جوانان غربی را به مطالعه و تأمل در باب استانداردهای دوگانه غرب در باب آزادی و تروریسم فراخواند. اینکه چگونه غرب از آزادی می‌گوید؛ اما از رژیم آپارتایدی که بیش از ۶ دهه سرزمین فلسطین را غصب کرده و به انحای مختلف به کشتار و شکنجه شهروندان فلسطینی از مسلمان تا مسیحی و گاه یهودی می‌پردازد دفاع می‌کند.

در آن زمان بسیاری در ایران از این نامه‌نگاری‌ها غفلت کردند و جریان غرب‌زده نیز به سیاست سانسور روی آورد. اما تحولاتی که امروز در جامعه غربی شاهد هستیم موید این ادعاست که غرب عموماً و دانشجویان، اساتید و نخبگان و جنبش‌های اجتماعی جدید اختصاصاً با یک بیداری و خودآگاهی تاریخی مواجه شدند که تداوم این تحولات به پوست‌اندازی تمدن غرب و شروع یک‌دنیای جدید و نظم جدید منجر می‌شود. نکته‌ای که بسیاری از راهبُردها و رهبران سیاسی غرب به آن اذعان دارند.

به‌عنوان‌مثال مسدودسازی تیک‌تاک در غرب و اعمال سیاست‌های میلیتاریستی در قبال مردم و تحمیل قوانین سنگین مبنی بر محدودسازی شبکه‌های اجتماعی که در سخنان رؤسای جمهوری کشورهای غربی مشاهد می‌شود بیانگر فروپاشی حکومت‌های استعماری غرب در این چند صده دارد.
امروز جامعه غربی در صدد عبور از نظم آهنینی است که به تعبیر وبر ایجاد شده انسان را در قفس آهنین انداخته تا جلوی بیداری او را بگیرد و او را در “من مصرف می‌کنم، پس هستم”قرار دهد.
اما ایدئولوژی این حرکت بزرگ تاریخی در سپهر تمدنی غرب مارکسیسم و ایدئولوژی پرولتاریایی نیست؛ بلکه گفتمان جمهوری اسلامی مبتنی بر فطرت و آزادی انسان‌ها و برابری آنهاست که روزگاری در قالب شعار در انقلاب فرانسه مطرح شد؛ اما دچار راسیسم غربی شد. دنیای پیشرو دنیای پسا امریکایی است. دنیای برادری است. دنیای امت واحده است. دنیایی که بشر از قفس غرائز و هرم مازلویی بیرون‌آمده و خواهان فلسطینی برای همه فلسطینی‌هاست. آن هم انسانی برآمده از اندیشه مدرن در تمدن غربی! آری! انقلاب خمینی کبیر به جهان صادر شده وجهان در شرف عصر دینی شدن در انتظار آن انسان کامل عادل که بشریت را به مهر و دوستی و قسط دعوت می‌کند و در روایاتی داریم که در آخرالزمان قبل از ظهور خورشید از مغرب طلوع می‌کند و برخی مفسرین خورشید را استعاره از راستی و حقیقت‌جویی گرفتند و حق‌مداری مردم غربی و قیام  علیه نظام استکباری را منظور دانسته‌اند که پرچم‌دار این گفتمان جمهوری اسلامی است که با نامه تاریخی آیت ا…خامنه ای بیداری انسان غربی و خودآگاهی تاریخی نسل جدید را رقم چنانچه بعد از نامه تاریخی امام (ره) شاهد تحول در شوروی بودیم باید شاهد اتفاقات بزرگ‌تری در غرب باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.