علیرضا تسلیمی:
پروپاگاندا علیه مدیران کارآمد تحولگرا! روزنامه اعتماد از کجا پروژه دریافت می کند؟

0 ۶۲

علیرضا تسلیمی: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست حجت الاسلام رییسی و شروع فرآیند تحول در بدنه ی کرخت دولتی که قریب به هشت سال اسیر جریان غوغا سالار غربگرا بوده و شاهد یکی از بزرگ ترین ناکارآمدی های یکصد سال اخیر کشور بوده ایم. بوق های رسانه ای جریان غربگرا در سایت ها ،خبرگزاری ها ،کانال های شبکه های اجتماعی و جراید خصوصا روزنامه های زنجیره ای که هر چند صباحی شاهد جاسوس پروری آنان علیه این مرز و بوم وخدمت به دشمنان این آب و خاک هستیم در اقدامی تامل برانگیز و با هماهنگی نانوشته ای با رییس سابق مجلس شورای اسلامی دست به حمله ای همه جانبه علیه جابجایی مدیران و کارگزران ناکارآمد،کرخت و بی انگیزه با مدیران جوان،کارآمد، تحولگرا و انقلابی زدند که حضور شان فی نفسه باعث به حرکت درآمدن چرخ های قفل شده ی مدیریت کشور و پویایی اقتصاد آن است.

این حملات همزمان بارسانه های معاند خارج نشین علیه تحولگرایی گاه با خلق واژه ی مجعول خالص سازی همراه می گشت گاه با خلق نظریات تخیلی من باب مرید پروری….جالب توجه آنجاست که در دروغ پردازی های خود چنان بی محابا عمل می نمایند که خود فراموش کرده اند که تجمع بی حد و حصر نیرو های ناکارآمد،رانتی و ضد تحول در دولت های متبوعشان ناشی از همین قبیله گرایی سیاسی با تم غربگرایی و وادادگی در برابر بدخواهان این کشور است که آن را ناشیانه به نیرو های انقلابی، کارآمد و تحولگرا نسبت می دهند.

این جریان پر سر وصدای سیاسی که اعتماد تنها یکی از بوق های تبلیغاتی آن است عیار خود را در سالهای متمادی با ناکارآمدی خسارت باری در عرصه های مختلف اعم از؛ -سیاست خارجه با فاجعه ای به نام برجام!که به زعم مدیران ارشد خود هیچ آورده ای نداشت! _ساخت مسکن که وضعیت اسفبار فعلی بازار مسکن حاصل نگاه ژنرال سالخورده شان در کسوت وزیر است چنان که وظیفه ی مصرح در قانون اساسی برای دولتها در این حوزه را به زیر سوال می برد و هیچ چیز را جز وظایف وزراتخانه متبوع ش نمی دانست و با سکون شاهد نابودی بازار مسکن و سخت تر شدن دستیابی مردم به مسکن ارزان قیمت بود -حوزه اقتصاد که رییس جمهور محبوب شان تازه صبح جمعه از تصمیمات خلق الساعه و پر حاشیه ی کابینه ش مطلع می گشت و به مسابه یک توریست اظهار نظر میکرد…تا ده ها عنوان دیگر که از حوصله این نوشته خارج است که خاطرات تلخ آن را به یاد مردم شریف ایران اسلامی بیاورد،نشان داده است. اینبار به سراغ تخریب مدیران تحولگرا در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام ره رفته است و با داستان سرایی های زرد سیاسی قصد تخریب نیرو های کارآمد، تحولگرا،جوان و انقلابی مستقر در بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی حضرت امام ره را دارد. تحولگرایی حتما دشمنانی در پی خواد داشت از جمله کسانی که شغل شان کاسبی ناکارآمدی و فاکتور کردن آن برای تن دادن به خواسته های نامشروع و غیر انسانی دولت های متخاصم غربی است . اما باید دید این پروژه ی ضد تحولگرایی و جوانگرایی عیان و مبالغه آمیز دست پخت کدام اتاق فکر جریان های به اصطلاح اصلاح طلب است که در مسئله ی به گار کیری مدیران جوان وتحولگرا که حتی در دیدار رهبر انقلاب با هیئت دولت در شهریورماه هزار و چهارصد ویک مورد تقدیر ایشان قرار گرفت اینچنین بی محابا و دستپاچه وارد میدان گشته اند؟

به راستی که مردمان دلسوز از به کارگیری عناصر جوان،کارآمد، انقلابی وتحولگرا در تمامی سطوح اجرایی و اقتصادی کشور حمایت نموده و الگوی امر را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و قرار گرفتن شانه های جوانان در زیر بار مسؤلیت های گوناگون میداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.