آشنایی با واژه «مستضعف» در اندیشه آیت الله مصباح یزدی(قدس سره)

0 ۹۵

آشنایی با واژه «مستضعف» در اندیشه آیت الله مصباح یزدی(قدس سره)

تعریف

مستضعف دومعنا دارد:

۱-به خاطر ضعف شناخت ، به راه حق نرسد.

۲- کسی که تحت سلطه زور گویان باشد.

۳-«مستضعف» در قرآن کریم از واژگان پرتکرار است.

۴-مستضعف سابقه طولانی در تاریخ بشر داشته و تحولات جهان حول تعامل مستعضفین و متسکبرین شکل گرفته است.

اهمیت:

۱-مستضعف با شیوه مقابله با مستکبرین آزمایش می شود.

۲-مستضعف نباید زیر سلطه مستکبر برود.

۳-بهانه سلطه مستکبرین بر مستضعفین، موجب پذیرش عذر مستضعفین نبوده و در قیامت به میزان خطا و ظلم پذیری که داشته اند مجازات می شوند.

۴-بر اساس آموزه های اسلام، هر شخصی حتی مستضعفین به میزان اختیارش مجازات خواهد شد.

۵-هم مستکبرین و مستضعفین و هم شیطان، دوبرابر عذاب می شوند، هم بابت خطای شخصی و هم بابت آفتی که نسبت به گروه دیگر داشته اند.

نمونه ها:

۱-«بنی اسرائیل» در زمان فرعون اقلیت مستضعفی بودند که فرعون بر آنها سیطره یافته بود.

۲-مردم فلسطین از مصادیق آشکار مستضعفین در زمانه ما می باشند.

راهکار رهایی از استضعاف

۱-صبر و استقامت بر حق، راهکار پیروزی مستضعفان بر مستکبران است.

۲-عدم وابستگی و پذیرش تسلط مستکبران، راه رهایی از استضعاف و شکست مستکبران.

۳-شتاب در یاری مستضعفان توسط افراد و جوامع توانمند.

۴-مهدویت، راه نهایی در رهایی از استضعاف

گزارشی مختصر از واژه مستضعف، برگرفته از آثار نوشتاری و گفتاری آیت الله مصباح یزدی(قدس سره)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.