مجتبی زارعی:
خُلق تمدنیِ ایرانیان ۲۵ شهریور را یوم الله کرد!‌

0 ۱۴۹

خُلق تمدنیِ ایرانیان ۲۵ شهریور را یوم الله کرد!‌ (مراقب تنزّل تحلیل ها در فهم ۲۵ شهریور باشیم)

چرا کسی نیامد ؟ به چه دلیل نیامدند ؟ پیروزمیدان ۲۵ شهریور چه کسی است ؟ بعد از پیروزی صفات و خُلقیات ایرانی در صحنه همه گیری کرونا ، شاید نتوان صحنه و نمایشگاهی بهتراز ۲۵ شهریور برای ظهور عقل ایرانی پیدا کرد ؛ عقلی که برخی از *استادان غربزده سال ها از آن با عنوان عقل پیشامدرن آن را نزد دانشجویان تحقیر و سرزنش کردند ؛ اما برتری فرهنگ عمومی ایرانیان در اپیدمی کرونا بر فرهنگ عمومی اروپا و آمریکا تصورش موجب تصدیق بوده و است ؛ اماچرا سالگرد اغتشاش از خود نبرد های سنگین ترکیبی ۱۲۰ روزه ی پارسال مهم تر است؟ پارسال صحنه ها غبار آلود بود ، فتنه گون بود، سرعت حوادث بالا بود ، توطئه ها متنوع و چند وجهی بود ؛ حتی سیاستگذاران غافلگیر شده بودند ؛ انقلابیون و ضدانقلابیون چشم اندار نداشتند؛ صحنه پر از جزئیات بود و رسیدن از جزیی به کلی معمولا و در فضای غبار آلود سخت تر بود ؛ به هر روی کار فیصله یافت اما آن پایان ، آغازی دوباره بود ؛ همه منتظر شروعی دوباره شدند اما شروع چه چیزی ؟ انسان ایرانی در تاریخ هرجا از هیجانات ، وسوسه و نقشه ها دور شد ؛ فهم تاریخی اش شکوفا گشت ؛ حافظه تاریخی و ملی اش بیدار شد ؛ این خااصیت دولت _ ملت ایرانی اسلامی است ؛ امام خمینی و امام خامنه ای بارها از این روش شناسی برای شکوفایی و ظهور خِرد ایرانی _ اسلامی جهت غلبه بر بحران های فتنه گون استفاده کردند؛ دشمنان ایران همواره غوغا زیست و بحران زیست بودند اما ملیت ایرانی _ اسلامی و شیعی فرهنگ بنیاد و تعلیم بنیاد بوده و هست ؛ به موازات دور شدن از نقطه رهایی فتنه در پارسال ، ایرانیان به ارزیابی تاریخی ، جغرافیایی و فرهنگی خود و نسبت خود با حادثه پرداختند ؛ پارسال هم نوشته بودم که توده ایرانیان در کوران حوادث و بخاطر موقعیت ممتاز و سوق الجیشی و ژئوپلتیک آنقدر تجربه پیدا کردند که می شود آنها را *فیلسوفان تاریخ و جغرافیا* به شمار آورد؛ کمتر ملتی فیلسوف و سیاست اندیش مثل ایرانیان در تاریخ قابل شناسایی است ؛ کوتاه سخن اینکه ضمن احترام و تحسین به آمادگی های سپاه پاسداران ، نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و بسیج ، می توان گفت که ۲۵ شهریور حاصل مهارت ایرانیان و خودآگاهی تاریخی ملت است ؛ ما باید در باره این *خُلق ایرانی و این *عقل ایرانی در رسانه های جمعی و رسانه ملی گفت و گو کنیم ؛ خُلق ایرانی در گام دوم انقلاب اسلامی واجد صفات و نشانه های تمدنی شده و از *جزیی به کلی* در حال گذار است ؛ در جزئیات ناکامی ها و کاستی های فراوانی به چشم می آید اما در کل نگری ، جزئیات پر مخاطره از الزامات پیمایش دامنه ها بسوی قله هستند ؛ غربزدگان و جریان شبه روشنفکری برآن هستندتا این صفات و ممیزه ملی دیده نشود؛ جالب است بدانیم پیروزی صفات مدنی بر هرج و مرج و تشویش و اضطراب و تفرقه و تجزیه و روحیات وندالیستی که من از آن به پیروزی *حلم مدنی* تعبیر می کنم در حالی اتفاق افتاد که بر عکس ادعای روزنامه آن غارتگر بیت المال که با اختصاص عکسِ یک و تیترِیک ، ایرانیان را *ملتی افسرده* نامید؛ ایرانیان ایامی پر از حرکت و جنبش و نشاط را از جنبش غدیر تا باشکوه ترین تقویم سال و باشکوه ترین جنبش و تحصن تاریخ ( اربعین ) به عینیت کشانیدند؛ دهها میلیون رفت و آمد ساخته شد ، صدها میلیون شعار و ذکر و نوحه و بیانیه تولید شد و ملت امام حسین صدها میلیون کنش سیاسی ، اخلاقی و محبت آمیز را شکل دادند؛ رکورد رفت و آمد ها را نیز شکستند رکورد مصرف بنزین هم تا ۱۳۷ میلیون لیتر شکسته شدو این ترددها ، متینگ و راهپیمایی در اوج همبستگی و وحدت ملی و یکپارچگی به منصّه ظهور رسید ؛ …و اینچین شد که بعد از تجلّی صفات برجسته ملّی در اپیدمی کرونا ، ایرانیان باری دیگر شکوفایی عقلی ، بصیرت ملی و قوه ادراکی و شناختی و تمدنی خود را به رخ جهانیان کشانیدند و نگذاشتند شورش ها ، ترورها ، برهنگی ها ، هرج و مرج و وندالیسم، رویکرد تمدنی و حرکت بسوی پیشرفت را به وضعیتی ارتجاعی منتقل کند ؛ استادان ، پژوهشگران ، عالمان وطن خواه علوم اجتماعی و رسانه ملی نباید از این منظر غفلت کنندصد البته این نافی تلاش ها و مجاهدت های دستگاههای امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی نیست ؛ اما وقت ، وقتِ گفت و گو و باز نشر خُلق ایرانی است که با وجود فتنه ها و جنگ های چند لایه میل به تمدن داشته و ارتجاع را بر نمی تابد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.