آیت الله محمود رجبی:
اگر علوم انسانی بر بنیان باطل شکل بگیرد فرهنگ باطل تحویل جامعه می‌دهد

0 ۱۶۸

آیت الله محمود رجبی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دومین کنگره گرامیداشت علامه مصباح یزدی که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: این کنگره به نام استاد فکر نامگذاری شد و می‌خواهیم به یک حوزه تولید علم و تربیت متفکر از سوی علامه اشاره کنم. نزدیک به نیم قرن علامه مصباح در حوزه علوم انسانی اسلامی تلاش کردند که از آشنایی عمیق با این علوم تا تحلیل و نقد علوم و نظریه پردازی در حوزه معارف و نهادسازی در این عرصه و تربیت شاگردان و جریان سازی و امتداد جریان سازی در زندگی اجتماعی جامعه همت بگماردند.

وی با طرح این سوال که چرا این عالم عمر خود را صرف چنین چیزی کرد؟ ادامه داد: علامه هرکاری را شروع می‌کرد به صورت جامع به آن می‌پرداخت و در این عرصه هم تنها به عرصه علوم انسانی و اسلامی اکتفا نکرده و به تمام جنبه‌های مختلف آن بها می‌دادند.

آیت الله رجبی با تاکید بر اهمیت و تاکید بر علوم انسانی اسلامی گفت: علوم انسانی فرهنگ ساز است برخلاف سایر علوم، این علوم می‌تواند فرهنگ صحیح یا غلط را در جامعه ساخته یا عرضه کند و چنان این علوم نقش دارد که غربی‌ها علوم انسانی را علوم فرهنگی می‌نامند.

مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فرهنگ همان هویت جامعه است، افزود: فرهنگ مانند هواست نه می‌تواند انسان بدون هوا زنده بماند و اگر هوای آلوده تنفس کند نیز شانس زندگی اش کم می‌شود. جامعه نیازمند هوای سالم است و علوم انسانی فرهنگساز همان هوای سالم برای جامعه خواهد بود.

وی اولین خصیصه علوم انسانی را از نگاه علامه فرهنگ سازی دانست و عنوان کرد: اگر علوم انسانی بر بنیان باطل شکل بگیرد فرهنگ باطلی را به جامعه تحویل می‌دهد و اگر برمبنای علوم درستی شکل بگیرد فرهنگ درستی خواهد ساخت. علوم انسانی هویت ساز است. نظام سلطه برای آنکه بتواند مسلط شود از طریق علوم انسانی وارد شده است که انبوه تحقیقاتی که در غرب صورت گرفته به سلطه گرفتن برخی رشته‌ها اذعان کرده اند.

رجبی گفت: علوم انسانی با فرهنگی که می‌سازد نقش مهمی در هویت و شکل گیری جامعه دارد. فرهنگ سلطه علوم انسانی خود را بر مبنای تحقیر و سلطه گرفتن اقشار مستضعف جهان قرار می‌دهد. استحاله فرهنگی توطئه ای است که اگر صورت بگیرد جامعه به دست خود ملت سقوط خواهد کرد. در مقطعی تئوریسین‌های غربی اعلام کردند که خیالشان در خصوص جامعه اسلامی راحت شده چرا که استحاله فرهنگی رخ داده است. در حالی که افراد و شخصیت‌هایی مثل آیت الله مصباح نقشه دشمن را برهم زدند

وی بیان کرد: تلاش بی وقفه علامه در مقابل تهاجم فرهنگی بوده است. اگر علوم انسانی فرهنگساز است باید دید کدام فرهنگ مد نظر است؟ و کدام فرهنگ هویت اسلامی را رقم میزند؟ علامه به خوبی تشخیص داد که اگر علوم غربی مبنا و ملاک قرار بگیرد فرهنگ غربی را به دنبال خواهد داشت و با تمام تلاش خود به تأسیس بنیاد باقرالعلوم و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) همت گماشت که در آن مبانی را طرح و نقد کنند و شاگردانی چندین سال در محضر علامه به نقد اندیشه‌ها پرداختند.

رجبی اضافه کرد: نیاز بود سند تولید علوم انسانی نوشته شود و علامه در کنار محققانی که بتوانند آن را بنویسند همت گذاشت و توصیه کردند تا در جلسات فراوان برای تدوین سند علوم انسانی وقت گذارند. با اشراف ایشان سند نوشته شد و تمام فعالیت‌های مؤسسه در راستای تولید علوم انسانی اسلامی ساماندهی شد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: علامه طرح ولایت را ساماندهی کردند تا جامعه دانشگاهی را تغذیه کنند. علامه مصباح تشخیص دادند که فرهنگی که برخواسته از تولید علوم انسانی است در سطح جامعه مشخص شود و تحصیل کردگان از این عرصه باید بهره مند شوند. سپس به سمت تحت پوشش قراردادن کل رفتند.

وی گفت: با بررسی از اغتشاشات اخیر مشخص شد که مشکل اساسی در این فرهنگ جامعه بود. دشمن از فرهنگ جامعه برای ضربه زدن در مسائل اقتصادی استفاده کرد. اما توده جامعه ما فرهنگ اصیل اسلامی در عمق جانشان وجود داشت برای همین مقابل توطئه دشمنان ایستادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.