غلامحسین رضوانی:
شفافیت آراء قربانی طرح شفافیت سه قوه شد

0 ۳۵۴

غلامحسین رضوانی، نماینده تهران در مجلس، در رابطه با مخالفت خود نسبت با طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» گفتگویی کرده است که متن آن به شرح ذیل است:

آقای ایزدخواه در صفحه اینستاگرام خود، لیستی از کسانی که در اعتراض به دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، رای مخالف داده بودند، منتشر کردند و شما هم در این لیست بودید. تایید می‌کنید؟

رضوانی: بله، به فوریت طرح شفافیت همه قوا، رای منفی داده‌ام.

شما که از افرادی بودید که به دنبال طرح شفافیت بودید، چرا با این طرح مخالف هستید؟

رضوانی: معتقد هستم که رسالت این طرح، قربانی کردن طرح شفافیت آرا نمایندگان است. شما وقتی که می‌گویید که همه قوا بایستی آرائشان شفاف شود و همه چیز باید در کشور شفاف شود و بعد این را با دو فوریت مطرح کنید، در حالی که همچنان پس از یک یا دو سال هنوز تکلیف شفافیت آرا نمایندگان مشخص نشده است، این معنا را دارد که می‌خواهید طرح شفافیت آرا نمایندگان را به مسیر دشواری وارد کنید.

البته من نمی‌گویم کسانی که موافق این طرح بوده‌اند نیز چنین قصدی داشته‌اند، اما نتیجه رای آن‌ها این بوده است که شفافیت آرا نمایندگان به مسیر دشواری وارد می‌شود.

آیا در طرحی که امروز تصویب شده، به شفافیت آرا تصریح شده است؟

رضوانی: خیر، وقتی شما به طور مطلق می‌گویید که همه آراء بایستی شفاف شود، کلی‌گویی می‌کنید، پیشبینی من این است که این طرح در این رابطه آورده‌ای نخواهد داشت. هرکس که می‌خواهد علم شفافیت را بلند کند، بایستی ابتدا از خود شروع کند. نمایندگانی که در انتخابات قول داده‌اند آرائشان برای مردم شفاف باشد، بایستی اول آرای خودشان شفاف شود، بعد از دیگران شفافیت را مطالبه کنند. من از نمایندگانی بوده‌ام که در ایام انتخابات گفته‌ام که طرفدار شفافیت آرا نمایندگان هستم. با احترام به نمایندگانی که به این طرح رای داده‌اند، معتقد هستم که بعضی از موافقین، توجه نداشته‌اند که این به معنای قربانی شدن شفافیت آرا نمایندگان است.

پس شفافیت آراء نمایندگان مشمول چنین طرحی نمی‌شود؟

رضوانی: خیر، مشمول نمی‌شود. آن طرح به بهانه جامع بودن طرح شفافیت آراء قوای سه‌گانه و همچنین دوفوریتی بودن، نادیده گرفته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.