به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

0 ۲۰۰

مجتبی شاهوار: در قیل و قال دوگانه های انتخاب اصلح یا صالح مقبول، دیپلماسی- میدان و… جریان انقلابی نباید از فتنه ترکیبی سده جدید که با محوریت عبری-عربی ،انگلیسی و نفوذیان داخلی با رویکرد فتنه های آخرالزمانی در حال شکل گیری است؛ غفلت ورزند. تفاوت فتنه آتی با فتنه های دیگر تاریخ انقلاب نظیر فتنه ۸۸ ، خروج از تک ساحتی بودن است. فتنه ترکیبی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،دیپلماسی، جنگ های نامنظم،ناآرامی های داخلی و…؛ ساحت های گوناگونی خواهد داشت. علت اصلی طراحی چنین فتنه ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه، جلوگیری از قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه غرب آسیا و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی پس از توفیقات مهار فتنه داعش در شامات با مجاهدت های حاج قاسم و به نحوه دفاع ترکیبی و هیبریدی (حتی با بهره گیری از روسیه) می باشد. هدف جنگ ترکیبی نیز جدایی دین از حکومت داری و شکست مدل مردم سالاری دینی و به استخدام در آمدن دموکراسی در خدمت نهاد دین در حوزه تئوریک و نظری ارزیابی می گردد.زمینه های شکل گیری این طرح نیز به ناکارآمدی دولت مرکزی درایجاد انسجام ملی، سیاست های انقباضی ناصحیح دولت در حوزه اقتصاد، استیصال ناشی از تحریم ها و عدم توفیق درتقویت اقتصاد درون زا و برخورد شعاری با اقتصاد مقاومتی، کاهش ارزش پول ملی و سختی مبادلات ارزی توام با فساد مالی ناشی از اقتصاد رانتی و نفتی بوده که پالس های نارضایتی مردم را به غرب مخابره نموده است.

در جنگ شناختی مولفه هایی نظیر فرهنگ، سیاست خارجی و رسانه ،تعیین کننده هستند. دوگانه ای نظیر دیپلماسی – میدان در جهت فشل ساختن وزارت امور خارجه و شکاف بین مجامع بالادستی و حوزه اجرادرماه های آغازین سالجاری رخ نمایی کرد که با هوشیاری و روشنگری رهبر حکیم انقلاب اسلامی عقیم ماند.

از آنجا که برابر سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام گشایش و راحتی در عدل است(فی العدل سعه) صرف گفتار درمانی و سخن تراپی نمی توان قلوب مردم را ترمیم کرد و لازم است با عدالت، انصاف و احسان،افزایش رفاه و آسایش میدانی؛رغبت نیکوکاران به نیکی افزایش یابد و بدکاران از بدی فاصله بگیرند. بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابر می شوند و مساوات واقعی برقرار خواهد شد.

امتیاز طلبی برخی کارگزاران حکومت اسلامی یکی از آسیب های جدی تحقق عدالت می باشد. به تعبیر علامه جعفری ره نباید” می خواهم” را بر عدالت مقدم نسازند! لذا ستیز با عدالت گریزان، می تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد. در مجموع استحکام پایه های اقتدار کشور بر اساس عدالت می تواند زمینه های افزایش مشارکت حداکثری در انتخابات و تصمیم سازی آتی سرنوشت کشور را فراهم واین توطئه هاراخنثنی سازد.به تعبیر مقام معظم رهبری” وقتی مردم حاضر باشند،نظام را هیچ چیزی نمی تواند تکان بدهد”

مسئولیت پذیری مردم در جنگ ترکیبی می تواند به حفظ خودشان و امنیت ملی منتج گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.