فراخوان جبهه پایداری استان خوزستان برای مشارکت حداکثری نخبگان و جوانان انقلابی در انتخابات شوراهای شهر و روستا

0 ۵۰۴

متن فراخوان جبهه پایداری استان خوزستان برای مشارکت حداکثری نخبگان، جوانان انقلابی و افراد توانمند جهت حضور در ششمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم
فراخوان معرفی کاندیدا، توسط مردم شریف استان شهید پرور خوزستان علی الخصوص نخبگان، جهت تکمیل لیست شوراهای شهر جبهه پایداری استان خوزستان، برای تحقق «حکمرانی شهری عدالت محور»با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و تحول در حکمرانی نسبت به سالهای پیش از انقلاب، مدیریت شهری یکی از عرصه هایی است که همچنان به تغییر و تحولات جدی نیاز دارد تا این ساختار کهنه و فرسوده حاکم بر نهادهای دخیل در مدیریت شهرها جای خودش را به الگویی بدیع و کارامد که ارمغان آور آرامش و نشاط در حیطه زندگی شهروندی باشد، دهد.

عرصه مدیریت شهری در سال های پیش از انقلاب را می توان تبلوری از تعدی ساختاری و همه جانبه اقشار مرفه و برخوردارِ «مرکز» به منافع «حاشیه» قلمداد کرد. چرا که توزیع نابرابر و البته ناعادلانه خدمات شهری در راستای ترجیح «اقلیت برخوردار شمال شهر» بر «اکثریت نابرخوردار جنوب شهری و حاشیه»، فرایند ثابتی بود که در اغلب شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور توسط نهادهای مدیریت شهری بازتولید می شد، که این رویه با وقوع انقلاب اسلامی تا حدود زیادی تغییر کرد و توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری در نقاط مختلف شهرها در دستور کار قرار گرفت و قدم های خوبی هم در این زمینه برداشته شد. لکن در ادامه می بایست گام های بلندتری در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر شهری عدالت محور برداشته شود.

تحول زیست و سبک زندگی شهری به سمت تحقق حیات طیبه اسلامی که ضامن آرامش و نشاط شهروندان بوده و امکان دسترسی برابر و عادلانه به کالاها و خدمات شهری را فراهم می نماید، نیازمند برنامه ریزی و استفاده از نخبگان و صاحب نظرانی است که در زمینه مدیریت شهری دارای «ایده های ایجابی با قابلیت اجرا» هستند و نسبت به ابعاد تحول در حوزه «حکمرانی شهری عدالت محور» ذهنیتی اولاً روشن و ثانیاً واقعی دارند.

لذا جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان خوزستان باتوجه به ثبت نام های انجام شده توسط کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا _ سال ۱۴۰۰از شما مردم شریف استان شهید پرور خوزستان علی الخصوص نخبگان دعوت بعمل می آورد، تا با رویکرد دینی و استفاده از فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(حفظه) با چهار مولفه کلان شامل تدین، تخصص، مردمی بودن و انقلابی بودن، در جهت تحقق «حکمرانی شهری عدالت محور»، نامزدهای واجد شرایط و دارای صلاحیت های لازم را به جبهه مذکور معرفی نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.