سعید توانا راد:
سیاست خارجی عرصه وحدت برای منافع ملی است نه دعوای انتخاباتی

0 ۲۱۲

نقش جریان ها و تشکل های دانشجویی در بزنگاه های حساسی مانند انتخابات، از اهمیت زیادی برخوردار است. جریان های دانشجویی با آگاهی از فضای جامعه و قابلیت تحلیل مسائل روز می توانند به عنوان یک سکان هدایت گر، زمینه را برای انتخاب اصلح فراهم کند.

تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم نخبه پروری سیاسی در دانشگاه ها نیز یکی از مصادیق مهم این فرآیند قلمداد می شود چرا که جریان دانشجویی می تواند به وسیله مطالبه گری و ارائه تحلیلی صحیح از فضای سیاسی و اجتماعی کشور، جامعه را برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مسیر درستی قرار دهند. مشارکت حداکثری و انتخاب اصلاح نیز همواره چالش تمامی انتخابات ها بوده است به نحوی که تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

سعید توانا راد از فعالان سیاسی، درباره نقش جریان دانشجویی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات اظهارکرد: جریان دانشجویی با تلاش برای داغ تر کردن تنور انتخابات به شکل گفتمانی و درست، می تواند مردم را برای مشارکت بیشتر در انتخابات ترغیب کند.

وی افزود: شکل دهی دوگانه انتخاباتی درست، از سوی جریان دانشجویی برای حضور بیشتر مردم در پای صندوق های رای، می تواند در این مسیر بسیار موثر باشد. شکل گیری دوگانه انتخاباتی غلط به عنوان مثال دوگانه مذاکره یا مقاومت، چه منجر به پیروزی شود و چه شکست، برای هواداران انقلاب اسلامی نوعی شکست محسوب می شود.

تواناراد ادامه داد: سیاست خارجی عرصه دعوای انتخاباتی نیست بلکه عرصه ای برای اجماع و وحدت برروی منافع ملی است و جریان انقلاب باید برای در مسیر اقناع سازی مردم گام بردارد. درواقع جریان انقلاب نباید مردم را بین انتخاب دو گزینه بد و بدتر مخیر کند. بهترین دوگانه انتخاباتی که می تواند موجب افزایش مشارکت در انتخابات شود، این است که کدام جریان فکری می تواند مشکلات مردم را به صورت منطقی و با ظرفیت های داخلی با محوریت گفتمان عدالت حل کند.

دبیرسیاسی اسبق اتحادیه انجمن های دانشجویان مستقل با اشاره به لزوم افزایش مشارکت مردم در انتخابات امسال تصریح کرد: مهم ترین اثر مشارکت مردم در انتخابات این است که اولا دولتی قدرتمند و دارای پشتیبانی مردمی مستقر می شود. به همین دلیل در اجرای برنامه ها و پیشبرد سیاست ها، می تواند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد چرا که اگر مردم با برنامه دولتی همراه نشوند، قطعا آن دولت شکست خواهد خورد.

وی تاکید کرد: همراهی مردم با دولت ها و نحوه حکمرانی آن ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل مهم ترین اثر افزایش مشارکت در انتخابات، افزایش حمایت مردم از برنامه هایی است دولت که می تواند برای تغییر و اصلاح ساختارها و مشکلات کشور در دستور کار قرار دهد. افزایش مشارکت مردم در عرصه سیاست خارجی نیز می تواند ابزار چانه زنی و قدرتمند نمایی در سطح بین المللی را تا حد زیادی افزایش دهد.

تواناراد در پایان خاطرنشان کرد: کشوری دارای مشارک مردم در عرصه های مختلف سیاسی مانند انتخابات است، مواضع آن در عرصه بین المللی برای پشتیبانی از منافع ملی مستحکم تر خواهد بود. به همین دلیل دولت های خارجی نیز مواضع و سیاست های این کشور را جدی تر قلمداد می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.