فراخوان جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای جمع آوری ایده های «حکمرانی شهری عدالت محور»
ضرورت تحول در حکمرانی شهری برای داشتن شهری «عدالت محور»

0 ۱۷۷

با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و تحول در حکمرانی نسبت به سالهای پیش از انقلاب، مدیریت شهری یکی از عرصه هایی است که همچنان به تغییر و تحولات جدی نیاز دارد تا این ساختار کهنه و فرسوده حاکم بر نهادهای دخیل در مدیریت شهرها جای خودش را به الگویی بدیع و کارامد که ارمغان آور آرامش و نشاط در حیطه زندگی شهروندی باشد، دهد.

عرصه مدیریت شهری در سالهای پیش از انقلاب را می توان تبلوری از تعدی ساختاری و همه جانبه اقشار مرفه و برخوردارِ «مرکز» به منافع «حاشیه» قلمداد کرد. چرا که توزیع نابرابر و البته ناعادلانه خدمات شهری در راستای ترجیح «اقلیت برخوردار شمال شهر» بر «اکثریت نابرخوردار جنوب شهری»، فرایند ثابتی بود که در اغلب شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور توسط نهادهای مدیریت شهری بازتولید می شد که این رویه با وقوع انقلاب اسلامی تا حدود زیادی تغییر کرد و توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری در نقاط مختلف شهرها در دستور کار قرار گرفت و قدم های خوبی هم در این زمینه برداشته شد. لکن در ادامه با حضور مدیران لیبرال و تکنوکرات در راس نهادهای مدیریت شهری، به ویژه شهرداری ها، موانع بسیاری بر سر راه داشتن شهری «عدالت محور» که خدمات و امکاناتش بصورت عادلانه در دسترس آحاد شهروندان قرار گیرد، ایجاد شد و مجددا فرایند گسیل خدمات ویژه به شمال شهر و تحمیل نابرابری های غیرعادلانه به جنوب شهر، توسط برخی شهرداران از سر گرفته شد. بدون شک یکی از اضلاع اصلی سربرآوردن مناطق ویژه ای همچون «باستی هیلز» در محدوده های شهری، ارائه سرویس های ویژه مدیران شهری به اقلیتی برخوردار است که راه را برای تسلط پول و سرمایه بر مناسبات شهری هموار می نماید.

نقصان در ارائه خدمات شهری در طراز گفتمان انقلاب اسلامی برای داشتن شهری «عدالت محور»، ما را به سمت ضرورت برنامه ریزی برای بروزرسانی و گسترش خدمات شهری با رویکرد عدالت محورانه رهنمون می سازد که متضمن تلاش برای دستیابی هرچه بیشتر به امکان بهره مندی همه شهروندان از خدمات عادلانه شهری است.

تحول زیست و سبک زندگی شهری از مدل مرسوم فعلی به سمت تحقق حیات طیبه اسلامی که ضامن آرامش و نشاط شهروندان بوده و امکان دسترسی برابر و عادلانه به کالاها و خدمات شهری را فراهم نماید، نیازمند برنامه ریزی و استفاده از نظرات صاحب نظرانی است که در زمینه مدیریت شهری دارای «ایده های ایجابی با قابلیت اجرا» هستند و نسبت به ابعاد تحول در حوزه «حکمرانی شهری عدالت محور» ذهنیتی اولاً روشن و ثانیاً واقعی دارند.

لذا جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نظر دارد تا ضمن جلب توجه مردم عزیز ایران، به ویژه مردم شهر تهران، بر لزوم وقوع تغییر و تحولات گسترده در حوزه مدیریت شهری و حرکت به سمت «حکمرانی شهری عدالت محور»، به جمع آوری و بررسی ایده ها و نظرات صاحب نظران در زمینه های زیر بپردازد:

خدمات شهری
تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری
توسعه خدمات غیرحضوری به شهروندان
چابک سازی ساختار مدیریت شهری و حذف فرایندهای زائد نهادهای شهری
توجه به افزایش کرامت شهروندی

اقتصاد شهری
مدیریت بازارها و بازارچه های شهری
اصلاح عدالت محور درآمدهای شهری
تامین بهینه درآمد پایدار شهری
اقتصاد ترابری شهری

مظاهر و معماری شهری
تعیین نقطه تعادل نوگرایی با سنت در مظاهر شهری
توسعه معماری ایرانی-اسلامی
تعیین نقطه تعادل ساخت های افقی و عمودی شهر
هویت بخشی به سیمای شهری

بهداشت شهری
بهبود کیفیت هوا و حل مشکل ریزگردها
افزایش سطح سلامت اجتماعی شهروندان
رشد و ارتقای کمی و کیفی سطح ایمنی شهروندان
ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان در محیط های شهری
حراست از حریم منابع طبیعی و محیط زیست شهر

زیرساخت های شهری
ارتقای استانداردهای شهرسازی (مجاری، معابر، خیابان ها، سیستم برق رسانی، سیستم سوخت رسانی، شبکه های آب و فاضلاب شهری و …)
بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
بهسازی و نوسازی زیرساخت های ارتباطی شهروندان
بروزرسانی و ارتقای کیفیت زیرساخت های مدیریت پسماند

جبهه پایداری انقلاب اسلامی از کارشناسانی که در محورهای مذکورالفوق دارای ایده هایی نو و اجرائی هستند، دعوت به عمل می آورد تا طرح ها و ایده های خود برای تحقق «حکمرانی شهری عدالت محور» را از ۹۹/۱۲/۳ لغایت ۹۹/۱۲/۲۵ به نشانی jebhepaydari.ir@gmail.com ارسال نمایند تا ضمن بهره گیری از دانش و تخصص نخبگان این حوزه در تدوین برنامه جامع حکمرانی شهری، از توانمندی های صاحبین این ایده ها در زمینه های مرتبط بهره مند شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.