علی خضریان:
نگاه علامه مصباح یزدی به عرصه سیاست نگاه متعالی، عقلانی و مبتنی بر تکلیف شرعی بود

0 ۱۶۵

در نشست دوشنبه های اندیشه مرکز کتابخانه و اسناد مجلس که این هفته پیرامون بررسی عقاید و اندیشه های مرحوم آیت الله مصباح یزدی برگزار شد، علی خضریان نماینده مجلس یازدهم با اشاره به معنای لغوی حجاب که مانع از دیدن حقیقتی خواهد شد، به تعریف دو حجاب ظلمانی و حجاب نورانی در منابع عرفانی پرداخت و گفت: حجاب ظلمانی آن است که باید کنار زده شود تا فرد، مسیر رسیدن به حقیقت را هموارتر طی کند و حجاب نورانی، نورهایی است که توصیف کننده حقیقت هستند؛ اما گاهی ماندن در آن مرحله از شناخت حقیقت و با آن توصیفات، خود حجابی برای دست یافتن به ابعاد اصلی حقیقت می شود.

وی در ادامه افزود: پس از درگذشت علامه مصباح یزدی، جریانات مختلف حوزوی، فکری و سیاسی، سعی بر این داشتند در جهت تکریم این عالم فقید عمل کنند، اما در این تکریم باید به یک نکته توجه داشت که تعاریف مثبت از جایگاه علمی و فلسفی علامه مصباح، به مثابه آن حجاب نورانی نباشد که موجب عدم شناخت حقیقت ایشان شود.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری خاطرنشان کرد: جایگاه علمی علامه مصباح یزدی در فلسفه، منطق و فقه برکسی پوشیده نیست؛ اما این تنها یک وجه از جایگاه این عالم فقید است؛ حقیقت علامه مصباح که موجب می شود لقب علامه طباطبایی و یا شهید مطهری زمان را به او بدهند چیز دیگری است. حقیقتی که شاید حجاب نورانی نگذارد به آن دست پیدا کنیم.

خضریان در ادامه تصریح کرد: علامه مصباح یزدی، همچون علامه طباطبایی و شهید مطهری، علوم دینی و فقهی را نه برای یک معنویت فردی، بلکه برای تعالی یک جامعه از ورود به عرصه سیاست تا تمدن سازی اسلامی، به کار گرفت؛ همین ویژگی وجهه ممیزه میان ایشان با برخی دیگر از علمای فاضل حوزه علمیه بود.

وی در ادامه افزود: نگاه علامه مصباح یزدی به عرصه سیاست، نه یک نگاه مبتنی بر سود و ضرر و یا کسب منفعت، بلکه یک نگاه متعالی، عقلانی و مبتنی بر تکلیف شرعی بود. به همین دلیل است که در دهه ۷۰ و در اوج مظلومیت جایگاه رهبری نظام، مقابل جریان مهاجم به این جایگاه ایستاد و هزینه داد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری عنوان کرد: نگاه به سپهر سیاست از دریچه عقل، شرع و اخلاق است که موجب می شود تا علامه مصباح یزدی، سیاست را منهای حزب بازی ها و دو قطبی های رایج چپ و راست بداند و در قالب کارآمدی اصلح بودن تعریف کند. این دیدگاه منجر به تربیت جوانان و تشکیل جبهه انقلاب در چارچوب طرح ولایت گردید.

وی با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از طرح ولایت تصریح کرد: اجرای طرح ولایت که سرآغازی بر پایان دوقطبی های چپ و راست بود، موجب شد تا برخی از کسانی که امروز در مدح جایگاه علمی علامه مصباح سخن می گویند، آن روزها در جهت حذف این طرح قدم بردارند و اگر حما یت رهبر انقلاب از طرح ولایت و علامه مصباح نبود، نه از تاک نشان می ماند و نه از تاکنشان.

خضریان نماینده مجلس یازدهم گفت: دل مشغولی علامه مصباح نسبت به آینده سیاسی کشور، او را به فکر کنش گری مستقیم سیاسی با هدف بسط تفکر عقلانی سیاست منهای حزب بازی در دهه ۸۰ انداخت. منطق روشن دینی و عقلانی ایشان به سیاست موجب می شود تا جدای از قبیله گرایی، آغازگر مخالفت با شخصی باشد که سال ۸۴ از او حمایت کرده بود.

وی در پایان گفت: حساسیت علامه مصباح یزدی نسبت به سرنوشت مردم و نگریستن به میدان سیاست از دریچه شرع است که باعث می شود ایشان راأی دادن بر اساس سهم خواهی و صرفا ابتنای بر هم گروه بودن در انتخابات را مذموم بداند و به جای بازی با واژه ها، «وحدت حول گفتمان و شاخص ها را مطرح نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.