غلامحسین رضوانی
بودجه خیالی و توهمی نتیجه ای جز تورم ندارد/دولت در «هفت تپه» دست از حمایت بیجا بردارد

0 ۴۳۱

گفت وگوی غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه مشاهده می کنید:

برخی بر این اعتقادند که مجلس اساساً مخالف بودجه تقدیمی دولت است، اما کلیات آن در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اکنون نیز جزئیات آن در حال بررسی و تصویب است، استدلالی که موافقان کلیات طرح داشتند این بود که ما کلیات لایحه را تصویب می کنیم و بعد جزئیات را اصلاح می کنیم، اما مخالفان بر این نظرند که مگر طرح مجلس است که بخواهیم جزئیات آن را اصلاح کنیم؟ ما نمی توانیم در اصل و شاکله لایحه بودجه دست ببریم و اساساً دولت باید یک لایحه اصلاحی بدهد و بودجه اصلاح کند، شما با کدام دسته از این افراد موافق هستید؟

رضوانی: موارد متعددی در سوال شما وجود دارد، در این زمینه طبیعتاً مسائل زیادی مطرح است. من در یک جمله می توانم خدمت شما عرض کنم که من جزء موافقین یا مخالفین رد هستم اما این هیچ مساله خاصی را حل نمی کند. من به عنوان کسی که در این زمینه تجربیات چندین ساله دارم عرض می کنم که از جهات مختلف باید به سوال شما توجه شود.

*مجلس بنای مخالفت با دولت ندارد

از نظر عمومی وقتی به سوال شما توجه کنیم اولاً اهداف خاص سیاسی برای بعضی ها ایجاب می کند که اصرار داشته باشند مجلس را در مقابل دولت قلمداد کنند و اینطور تصویر کنند که مجلس حتماً مخالف دولت است و با آنچه که دولت می گوید مخالفت می کند، این صرف نظر از این است که خود آن افراد چه می خواهند؟ صرف این موضوع، موضوعیت دارد که ما بگوییم مجلس مخالف دولت است و دائماً در این شیپور بدمند به دلیل اینکه اهداف خاص سیاسی ایجاب می کند که قطب بندی هایی براساس حب و بغض، با جهت و بی جهت شکل بگیرد.

من اولاً معتقد نیستم که مجلس بنای مخالفت با دولت دارد و این را یک ظلم بزرگ نسبت به مردم، نظام، کشور، مجلس و حتی دولت می دانم که ما بگوییم مجلس می خواهد با دولت مخالفت کند. به طور خاص درباره بودجه هم بنای مجلس بر این نیست که بخواهد مخالفت کند، اما طبیعی است که مجلس مانند سایر مجالس به بحث بودجه مطابق قانون اساسی رسیدگی کند، اینکه گفته شود «طرح» بودجه، ما در ارتباط با بودجه هیچ وقت طرح نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت، براساس قانون اساسی دولت باید بودجه را در قالب لایحه به صورت لایحه تقدیم مجلس کند.

*مجلس بودجه را با هدف تطبیق با قانون اساسی بررسی می کند نه مخالفت!

به عنوان کسی که تجربه چندین ساله در مسائل اجرایی دارم، معمولاً در ابتدا که لایحه بودجه تقدیم می شود، از این صحبت ها زیاد می شود که باید کلیات آن رد شود وخلاف اصول قانون اساسی است؛ اینها تقریباً همیشه کم و بیش بوده ولی اینکه بگوییم مثلاً بعضی وقت ها این حرف ها نبوده، نه اینطور نیست همیشه یک عده گفتند این مخالف اصول متعدد قانون اساسی است، بنده بعضاً در جلسات بودم، آن زمان از طرف دولت می رفتم. حتی گاهی گفته شده که لایحه بودجه مخالف عقل و شرع است و باید رد شود و خیلی آتشین صحبت شده و اینها را گفتند و بعد دیدیم نهایتاً کلیات بودجه تصویب شده است.

در این مورد خاص بودجه سال ۱۴۰۰، نکته اساسی در این است که ما هرگاه در رابطه با بودجه، روی منابع یا مصارف صحبت می کنیم، این منابع و مصارف بالانس و تراز و به گونه ای می شود که برای هر مقدار منابع، خرج درنظر گرفته می شود و دخل و خرج برابر است به طوری که درنهایت ما می بینیم تراز صفر است و این طرف هر مقدار درآمد داریم همان مقدار هزینه داریم، اما واقعیت این است که اگر درآمدها تحقق پیدا نکند، می گوییم درآمد تحقق پیدا نکرده است، حالا که درآمدها تحقق پیدا نکرده می شود هزینه نکرد؟

*بودجه خیالی نتیجه ای جز تورم ندارد

شما وقتی می گویید «هزینه»، برای دولت تعهد ایجاد می کنید، وقتی شما اینها را به عنوان مصارف در ردیف های بودجه آوردید یعنی تعهد را ایجاد کردید، اگر درآمدها محقق نشود، معنای آن این نیست که توقع ها هم متناسب با آن تنظیم خواهد شد، نخیر شما اینجا ناچار می شوید که این کسری بودجه را تامین کنید و وقتی کسری بودجه می خواهد تامین شود، معنایی جز ایجاد تورم در جامعه ندارد، چون منابع شما یا به صورت واقعی درنظر گرفته شده، خیالی و وهمی نیست یا خیالی درنظر گرفته شده وقتی بودجه خیالی درنظر گرفته شود در مقابل منابعی که متوهمانه بزرگ درنظر گرفته شود، ما مصارفی اگر را درنظر بگیریم، دولت ناچار خواهد شد که این کسری را به روش هایی تامین کند که معنای آن تزریق پول و تامین کسری از طرقی است که ناصحیح است و به اقتصاد ملی و معیشت مردم صدمه می زند و به صورت تورم بزرگی در جامعه ظاهر می شود.

* یک بودجه خیالی از نظر درآمدی بستیم

این در بودجه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است؟

رضوانی: در بودجه اولیه ای که مطرح شد بله؛ وقتی که گفته می شود ۲ میلیون بشکه نفت می فروشیم، یک قلم عمده درآمدهای ما این است بالاخره متوسط فروش نفت را در این چندین ساله درنظر می گیریم، وقتی مسائل صادرات نفت را می دانیم که به چه صورت خواهد بود حتی در صورتی که بعضی از مضایق در صادرات نفت برداشته شود، وقتی ما می دانیم این مشکلات وجود دارد، عدد بسیار بزرگی بیش از دو برابر صادرات ۹۹ درنظر بگیریم طبیعتاً یک بودجه خیالی از نظر درآمدی بستیم، این هیچ معنایی جز کسری و جز تزریق تورم و تشدید تورم ندارد و حتماً منجر به تورم خواهد شد. در صورتی که اگر ما منابع مان را واقعی کنیم طبیعتاً تورم خواهیم داشت نه به آن شدت.

*بودجه فعلی حاوی یک پیغام سیاسی غلط به دشمنان است

بنابراین مهمترین مشکل این بودجه ای که دولت تقدیم کرده بود بحث خیالی بودن درآمدها است، ضمن اینکه من یک نکته ای را عرض کردم، غیر از بحث های بودجه ای که در جای خود فوق العاده مهم است، اینگونه بودجه تنظیم کردن حاوی یک پیغام سیاسی غلط به دشمنان ما هم است که آنها تصور کنند ما بر مبنای توهماتی بودجه ای را خواهیم بست و داریم به دشمن یک سیگنال می دهیم که ما به اتکای شما می خواهیم کشور را در سال ۱۴۰۰ اداره کنیم درحالی که واقعیت این نیست و ما مصر هستیم که روی پای خودمان بایستیم و معتقدیم این منابع می تواند واقعی باشد و به اندازه نیازهای کشور تامین شود بدون اینکه ما در مورد صادرات نفت اغراق کنیم.

به نظر شما این ایرادات برطرف می شود؟ اصلا قابل اصلاح است؟

رضوانی: رسالت کمیسیون تلفیق این است که با دقت و براساس موازین قانونی این کارها را کند و انتظار می رود که براساس قوانین مجلس و قانون اساسی این کارها را انجام دهد.

من درمورد کمیسیون تلفیق پیش داوری نمی کنم ولی امیدوارم که دقت لازم را داشته باشند و اگر هم در یک مواردی کمیسیون دقت لازم را نداشته باشد، در صحن که همه نمایندگان ورود خواهند کرد و با رای خودشان و آن است که نهایتاً تعیین خواهد چه بودجه ای از مجلس بیرون می آید، امیدوارم آنجا این اصلاحات صورت بگیرد.

اخیرا مصوبه ای کمیسیون تلفیق داشت آن هم حذف ارز ۴۱۰۰ تومانی که دولت مخالف شدید این موضوع و مصوبه است و معتقد است این باعث ایجاد گرانی های جدید می شود و حتی در بحث دارو و واردات دارو و تمام مسائل دیگر قطعاً تاثیرگذار است و وارد بروز مشکلات می شود، به نظر شما چه استدلالی پشت حذف ارز ۴۲۰۰ بود و چطور باعث گرانی نخواهد شد؟

رضوانی: من معتقدم این جزء مواردی است که فوق العاده حل شدن آن حتی برای کسانی که هیچ گونه تخصصی در بودجه ندارند، ساده است اما متاسفانه یکی از هنرهایی که بعضی ها دارند این است که مسائل ساده را پیچیده می کنند تا حل نشود. اگر از هر کدام از ایرانی ها بپرسید که ما ارز را به قیمت کمتر از واقعی می دهیم تا شما کالاهای اساسی را ارزان تر بخرید، استدلال چیست که ما می گوییم باید ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی بدهیم؟ می گوییم برای اینکه این گران نشود و مردم در معیشت دچار تنگنا نشوند، حالا ما به تورمی که در جامعه وجود دارد نگاه می کنیم، تورمی که اعلام می شود متوسط افزایش قیمت ها است یعنی وقتی مثلاً ما می گوییم تورم ۳۰ درصد است، معنایش این نیست که در همه اقلام ۳۰ درصد افزایش قیمت داریم، بلکه به این معناست که افزایش قیمت مثلاً حدود ۴۰۰ قلم کالا و خدمات را نسبت به دوره مشابه می سنجیم، افزایش ها را درنظر می گیریم و متوسط آن نرخ تورم می شود.

*باید خواست مردم را در چارچوب قوانین موجود اجرا کنیم

حالا ما اگر به تک تک مردم ایران صادقانه بگوییم که تورمی که در کالاهای اساسی ایجاد شده علیرغم اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص دادیم از متوسط نرخ تورم بالاتر است، معنای آن این است که اگر ما با نرخ ۳۰ هزار تومانی هم کالاها اساسی را در جامعه وارد کنیم و به مردم بدهیم، ارزان تر از قیمتی درمی آید که الان در بازار است، یعنی ما صادقانه به مردم این گزارش را بدهیم، مردم از ما چه می خواهند؟ ما نماینده مردم هستیم و باید خواست مردم را در چارچوب قوانین موجود اجرا کنیم.

پس بنابراین آنهایی که استدلال کردند و گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برداشته شود، مبنای استدلال شان این است که شما ارز ۴۲۰۰ تومانی دادید که ارزان تر شود نه تنها ارزان تر نشده حتی نسبت به ارز آزاد گران تر است، در این میان یک سوالی پیش می آید که پس این پول و مابه التفاوت کجا رفته است؟ به مردم که نرسیده، به دولت هم که نرسیده، کجا رفته است؟ معنای آن این است که در جیب کسانی رفته که به هر دلیلی از این رانت ها استفاده می کنند.

* لاپوشانی ارز دولتی در جیب رانت خواران، سودجویان و مفسدین اقتصادی

در چه حوزه ای استفاده می کنند؟

رضوانی: اینکه تخلف چطور صورت گرفته و چطور لاپوشانی شده بحث دیگری است اما هدف از اینکه ارز را مثلاً برای کالاهای اساسی ارزا ن تر می دهیم برای این است که مردم کالاهای اساسی را ارزانتر بخرند وقتی این محقق نمی شود، پس این مابه التفاوت کجا رفته است؟ در جیب رانت خوارها و سودجویان و مفسدین اقتصادی رفته است.

بنابراین اگر چنانچه این مابه التفاوت را به صاحبان حق که مردم هستند بازگردانیم مثلاً با افزایش یارانه نقدی، که قبلاً ۴۵ هزار تومان بوده و همچنان ۴۵ هزار تومان است، بعد از چندین سال و این همه تورم، آن زمان بالاخره سهمی از هزینه خانوار بود الان عملاً این بی خاصیت شده است.

*با دادن ارز واقعی به مردم بساط فساد و رانت جمع می شود

ما اگر به جای ۴۲۰۰ تومان، ارز را به قیمت واقعی بدهیم و مابه التفاوت ایجاد می شود و این مابه التفاوت را به جای اینکه دولت فکر کند جزء درآمدهایی است که در اختیار دولت است آن را به صاحبان حق بدهد که همان کسانی هستند که یارانه بگیر هستند، مطمئناً مردم از این بابت خیلی راضی تر و خوشحال ترند و درست تر هم است و درواقع بساط فساد و رانتی که از این بابت است جمع می شود.

بنابراین ما باید صبر کنیم ببینیم که کمیسیون تلفیق همزمان با اینکه این تصمیم را می گیرد برای چگونگی خرج کرد این مابه التفاوت آیا تصمیم می گیرند که این به ذینفعان اصلی که مردم هستند برسد و مثلاً به صورت افزایش یارانه نقدی تجلی پیدا می کند یا نه؟ که اگر این کار را بکنند و این بشود به نظرم عین ثواب است و کار درستی است.

*مصوبه مجلس یارانه معیشتی را برای ۶۰ میلیون ایرانی تعیین کرده است

آقای دکتر به بحث کالاهای اساسی اشاره کردید، در بحث یارانه معیشتی سال گذشته ما یک بحثی داشتیم که جدا از یارانه ۴۵ تومانی به مردم یارانه بدهیم اما شاید خیلی نه تنها کمک کننده نبود خیلی ها هم ناراضی بودند و می گفتند ما مشمول آن یارانه می شدیم اما دولت به ما کمک نکرد و در آخر هم نگرفتند و طرح تامین کالاهای اساسی که مجلس مصوب کرد و دولت مخالف آن بود و بعد مجبور شد آن را اجرا کند، این قانون درست اجرا نمی شود طرح و قانون خوبی بود و دولت آن را حداقلی و ناقص اجرا می کند، الان مجلس چه برنامه ای برای ناقص اجرا کردن قانون دارد و در عین حال چه برنامه ای در بودجه سال آینده برای بهتر شدن این قانون یا آیا بسته معیشتی خاصی درنظر دارد که تکمیل این طرح باشد؟

رضوانی: اصل اینکه مصوبه چطور باشد که روشن است، مصوبه معنا و مفهومش این بود و است که تا سقف ۶۰ میلیو ن نفر بتواند پوشش داده شود یعنی یارانه معیشتی تا سقف ۶۰ میلیون نفر پوش داده شود، سه دهک در حد ۱۲۰ هزار تومان، اما نکته ای که وجود دارد این است که این مصوبه لازم الاجرا و قانونی است، ممکن است دولت با آن خوب برخورد کند یا نکند، این هم مانند بقیه موارد است متاسفانه مواردی که در این زمینه تخلف در اجرا شده می شود منحصر به این نیست.

اینکه دولت در مواردی تخلف می کند منحصر به این نیست، مجلس چه می کند؟ مجلس ابزار قانونی دارد برای اینکه این مسائل را پیگیری بکند هم سعی کند دولت را به خط بکند که بر مبنای قانون عمل کرده و هم اگر اینکه خدایی نکرده دولت به خط نشد آن هم مکانیزم های خاص خودش را دارد که مجلس می تواند از طرق مختلف این مساله را پیگیری کند.

*دولت قانون یارانه معیشتی را به درستی اجرا نکند قوه قضاییه ورود می کند

در قانون قید نشده که در صورت استنکاف یا ناقص اجرا کردن دولت چه اتفاقی بیفتد؟

رضوانی: بله. اینکه این در قانون اقدام راهبردی مجازاتی برای استنکاف کنندگان آمد، معنایش این نیست اگر جایی قانونگذار ذکر نکرده، پس هیچ مجازاتی در کار نیست، این یک تصریح در موضوع بود که در قانون راهبردی آمد، در هر حال اگر هر دولتی از حدود قانونی خارج شود و تخلف کند هم مجلس می تواند مواخذه کرده و هم قو قضائیه براساس گزارشاتی که مجلس می دهد یا کمیسیون اصل ۹۰، یا کلیت مجلس، یا سازمان بازرسی قوه قضائیه و سایر ارگان هایی که این وظایف را دارند وقتی گزارش بدهند، قوه قضائیه می تواند ورود کند و حتی اگر هیچ کس هم هیچ گزارشی ندهد قوه قضائیه به عنوان دادستان که مدعی العموم است در این موارد که منافع ملی و عمومی و بحث اساس کشور در میان است می تواند ورود کند و با متخلفین برخورد کند.

اگر گزارشی در این رابطه به شما برسد آیا شکایتی به قوه قضائیه خواهید کرد؟

رضوانی: کلیات موضوع این است که هر دولتی تخلفاتی داشته و از اجرای قانون استنکاف داشته باشد، تکلیفش در قانون مشخص شده و برخوردهای مختلف در سطوح مختلف متناسب با تخلف یا خدایی نکرده جرم باید صورت گیرد، اما به طور مشخص پرداختن به این موضوع را در راستای همان مطلبی می دانم که در ابتدای عرایضم داشتم، ما در هر حال اگر دولت این قانون را اجرا کند استقبال می کنیم و دولت موظف و مکلف است که این قانون را اجرا کند و اگر اجرا نکند ما در مقام نماینده مکلف و موظفیم از حقوق مردم دفاع کنیم و دولت را به خط کنیم که این کار را انجام دهد.

*مجلس باید برای وادار کردن دولت به اجرای قانون از ابزارهای خود استفاده کند

بنده معتقدم مجلس در مرحله اول باید از ابزار نظارتی خود به خوبی استفاده کند، قانون اساسی ما قانونِ بسیار مترقی است و مجلس هم ابزار لازم را دارد برای اینکه دولت را وادار کند به اینکه اجرا شود. ما در مرحله اول باید این کار را انجام دهیم، اگر ما از اختیارات، امکانات و توانمندی های مجلس استفاده کردیم و این کار را کردیم برای اینکه دولت به خط شود و این قانون را اجرا بکند تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم برطرف شود و بعد اگراین کار موثر نبود بقیه مسائل به قوت خود باقی است.

*ثروت ملی در «هفت تپه» به یغما رفت

به موضوع تخلف دولت و عدم اجرای برخی قوانین اشاره فرمودید؛ درباره موضوع هفت تپه علنی و واضح است که دولت تخلف کرده است مالک هفت تپه ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی را گرفته نه تنها چیزی به داخل نیاورده بلکه بخشی از هفت تپه را با قیمت پایین گرفته و بقیه ِی آن هم دچار چرخش های کثیفی در کشور شده است که نهایتاً سود آن به جیب خودش و اطرافیانش را رفته است، این تخلف محرز است، چه چیزی پشت این قضیه است و چه پشت پرده ای دارد که آقای اسدبیگی که متولد ۶۷ است و آقای جهانگیری شخصاً ورود می کند و پشت این قضیه می آید؟

رضوانی: آنکه ما می بینیم کارگران چند ماه حقوق نگرفتند جلوه بارز ظلمی است که شده است اما ظلم اساسی تر ظلمی است که به مردم ایران در معنای کلیتش شده است، درواقع در اینگونه موارد ثروت ملی به یغما رفته است، بنابراین کارگران هم از دو ناحیه متضرر شدند، اولاً جزء ملت ایران هستند و متضرر شدند، به طور مشخص چون آنجا کار می کردند و زندگی آ نها آسیب بیشتری دیده است، این ظلم مضاعف را هم تحمل کردند اما خوشبختانه جزء مواردی است که مجلس قاطعانه ایستاده و از حقوق کارگران و حقوق ملت دفاع کرده و به نتایج خوبی رسیده است.

*با «شِبه قانون» نمی توانند مانع بازگشت حقوق کارگران هفت تپه شوند

من بعید می دانم کسانی بتوانند با توسل به موارد شبه قانونی مانع از این شوند که حقوق ملت به ملت برگردد و این مسیری که در این چند ماه طی شده است، هزینه های بسیاری از بیت المال صرف شده تا این مجموعه سرپا شده است، به این سادگی کسی نمی تواند این را به حالت قبلی برگرداند البته تلاش هایی خواهد شد.

*دولتی ها در ماجرای «هفت تپه» دست از حمایت بیجا بردارند

من هم معتقدم در این زمینه نباید تسلیم فضاسازی ها شویم ضمن اینکه من به عزیزان دولتی توصیه می کنم دست از حمایت بیجا از یک کار غلطی که شده بردارند و حتی بدون نیاز به مراجعه به دیگر قوای کشور در همان قوه مجریه قابل حل بود چون در قرارداد ذکر شده که اگر طرف معامله اهلیت نداشته باشد، چگونه این معامله باید فسخ شود، اصلاً نیازی نبود که قوه قضائیه یا قوه مجریه در جریان این موضوع قرار بگیرند.

ای کاش دوستانی که در دولت هستند همین الان هم دست از اصرار روی یک موضوع غیرقانونی بردارند و اجازه دهند این کار روی روال خودش پیش برود؛ ولی بر فرض که خدایی ناخواسته مصر باشند از این کار غلطی که انجام شده دفاع کنند که در اینصورت مجلس و قوه قضاییه ابزار کافی دارد، موارد، اسناد و عملکرد کاملاً مشخص و روشن است و به خوبی می شود حقوق مردم را استیفا کرد.

*مجلس در موضوع هفت تپه از استیفای حقوق مردم صرف نظر نخواهد کرد

من معتقدم مجلس در مرحله اول از استیفای حقوق مردم و به طور خاص کارگران صرف نظر نخواهد کرد، در مرحله دوم مسلماً این موضوع دنبال خواهد شد و برای من روشن است که با توجه به عدم اهلیتی که طرف معامله داشته این حتماً برمی گردد. چون موانع منحصر به این نیست برای بعضی ها حیثیتی شده، ممکن است مقاومت هایی هم صورت بگیرد.

*برخی برای حفظ هویت خود از تخلف هفت تپه دفاع می کنند

علت این حمایت بیش از حد و کورکورانه دولت چیست؟

رضوانی: الان نخواهید که من بگویم پشت پرده چیست، اما آنچه که مسلم است ما روی پرده را که نگاه می کنیم بالاخره مسئولانی کارهایی کردند و برای آنها هم مشکل است و فقط این مورد هم نیست و جاهای دیگر بوده و است و احیاناً بعد مشخص می شود، طبیعی است که کسی وقتی چنین عملکرد غیرقابل دفاعی داشته باشد، برای حفظ هویت خود مقاومت هایی می کند که طبیعی است، ما اگر خوش بین هم باشیم بگوییم بحث فساد هم برای همه افراد نیست، طبیعتاً اینطور است جایی هم که فسادی صورت می گیرد اینطور نیست که همه ی افرادی که در این پرونده ها نقش داشتند بدون استثناء فاسد هستند، خیر اینطور نیست، بعضی ها هم با توجیهاتی از قبیل اینکه مثلاً اگر ما این کار را کنیم اجرای اصل ۴۴ با مشکل مواجه خواهد شد و بخش خصوصی راغب است، به نظرم بعضی ها را گول زدند و اینها خودشان به هیچ عنوان در حلقه فساد نبودند و نیستند اما تصور می کنند با فسخ این خصوصی سازی ها مثلاً لطمه ای به خصوصی سازی وارد می شود.

ممکن است بعضی ها از روی ندانستن، اطلاعات کم یا فریب خوردن از که اشکالات اساسی دارند این حرف ها را بزنند بنابراین نمی شود همه آنها را با یک مبنا مورد قضاوت قرار داد. اما من عقیده دارم در تمام مواردی که افرادی در رابطه با مبارزه با فساد جبهه گیری می کنند آنها با یک منطق شبه حق وارد این موضوع می شوند. امیرالمومنین در یک جایی می فرماید «وَ اِنَّما سُمِّیَتِ الشُبْهَ شُبْهَ لاِنَّها تُشْبِهُ الْحَق» اصلاً به شبهه به این دلیل شبهه می گویند که حق نما است. به نظرم بعضی از افراد آلوده نیستند اما ندانسته از کار آلوده ی دیگران دفاع می کنند با موارد شبه قانونی و شبه حق.

بنابراین من معتقدم در اینگونه موارد با صراحت عرض کنم اینکه می گویند فارغ از ارزشی نگاه کردن به موضوع است یعنی نمره مثبت و منفی نمی دهند، کسانی که این موارد را دنبال می کنند امثال مغان و هفته تپه و غیره، بسیار هوشمندانه عمل می کنند نمی خواهم بگویم کارشان درست است، به گونه ای کارهای خلاف را انجام می دهند که افراد ساده اندیش تصور می کنند که اینها دارند بر مبنای قانون عمل می کنند در صورتی که هرگز اینطور نیست که شما ده ها میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهید بعد طلبکارانه با این موضوع برخورد کنید و بخواهید وانمود کنید که اینجا کار کارشناسی شده!

* سیستم هوشمندی پشت این مفاسد اقتصادی است

این ۴۲۰۰ تومان روی حساب و کتاب بوده و بعد به آدم هایی که این کاره هستند دادیم! اینطور می شود که افرادی کارت بازرگانی دارند اصلاً نمی دانند کارت بازرگانی چیست! روح شان هم خبر ندارد، یک پیرزنی در فلان روستا است و یک کارت بازرگانی به نام او گرفتند یا به نام یک آدمی که اصلاً این کاره نیست، ده ها اتومبیل گرانقیمت وارد شده، اینها آن مواردی است که عرض کردم، یقیناً سیستم هوشمندی پشت این مفاسد اقتصادی است و باید دستگاه های قضایی و نظارتی و حتی سیستم های نظارتی و امنیتی وارد شوند برای اینکه اینها نه فقط فساد می کنند، مسائل امنیتی، مسائلی برای کشور ایجاد می کنند که اساس نظام و کشور در معرض خطر قرار می گیرد وقتی شما در این ابعاد به مفاسد اقتصادی توجه بکنید می بینید اینها موجب یاس و ناامیدی مردم می شوند و حرکت عمومی کشور را مختل می کنند.

بنابراین سیستم های مختلف نظارتی قانون، مجلس، قوه قضائیه و حتی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی باید این موارد سرنخ های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.

*منابع امنیتی به موضوع هفت تپه ورود کنند

یعنی ما در بحث هفت تپه مباحث امنیتی را داریم یا بحث خارج از کشور هم مطرح است یا این پرونده دارد پیگیری می شود یعنی ورود منابع امنیتی را در این قصه داریم؟

رضوانی: من معتقدم در خیلی از موارد و مشکلاتی که ما داریم غیر از آن مواردی که جنبه های عمومی است که باید همه رسیدگی کنند، بنده نماینده مجلس هستم و کار من قانونگذاری و نظارت اما آنهایی که کارشان امنیتی است باید از این زاویه هم ورود کنند.

*منابع امنیتی اجازه نخواهند داد کارگران هفت تپه را متهم امنیتی کنند

یعنی هنوز در این قصه ورود نشده است؟

رضوانی: به نظر نمی رسد ورود کرده باشند؛ اگر ورود کرده باشند اجازه نخواهند داد کارگرانی که حقوق ماهیانه خود را می خواهند، را متهم کنند که هدف امنیتی دارند و کمونیست هستند، این معنی ندارد!

کارگری می گوید من ۴ ماه است حقوق نگرفتم، چرا باید او متهم شود، بعد به جای اینکه نمایندگان مدافع سرسخت آنها باشند، رسانه بیگانه باید مدافع آنها باشند؟ اگر نمایندگان مدافع شدند بگوییم به نمایندگان چه ربطی دارد که دفاع می کنند؟ ما اگر قرار باشد از کارگران دفاع نکنیم از چه کسی باید دفاع بکنیم؟ بالاخره ما را به مجلس فرستادند تا از آنها دفاع کنیم.

بنابراین بعضی ها حتی آگاهی دارند ولی با توجیهاتی متاسفانه می گویند حل مسائل موکول به تحمل بعضی از مفاسد است، بعضی ها این دیدگاه غلط را هم دارند. در خطبه های نماز جمعه تهران سخنران و خطبه خوان گفته است ما وقتی یک سدی می سازیم یک مقدار هم ریخت و پاش دارد! یعنی چه؟! یعنی باید از بعضی ریخت و پاش ها گذشت کرد! آیا آن تفکر مرده یا هنوز است؟ تفکر هنوز است که معتقدم گاهی صحبت می شود که فلانی اگر در فلان جا فلان خلاف را کرده ولی کار هم کرده، ما هیچ جا نمی توانیم بپذیریم که یک مسئول عالی رتبه در نظام جمهوری اسلامی از تخلفش صرف نظر شود به این دلیل که خدماتی داشته است و من این را توجیه نمی کنم و برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که اگر کسی هرچند خدمات بزرگی کرده ما از خلاف او صرف نظر کنیم. شیوه امیرالمومنین(ع) این نبوده و ما هم در حکومت داری الگوی مان امیرالمومنین است البته ما می توانیم به امیرالمومنین برسیم، نه تنها ما نمی توانیم برسیم امیرالمومنین به استاندار خودش هم می فرماید که تو نمی توانی به من برسی«لا وَ اِنَّکُمْ لاتَقْدِرُونَ عَلی ذلِکَ، وَلکِنْ اَعینُونی بِوَرَع وَ اجْتِهاد وَ عِفَّه وَ سَداد» نامه ۴۵ امیرالمومنین به عثمان حنیف، عثمان حنیف از بهترین و پاک ترین استانداران امیرالمومنین بود، یک مهمانی رفته بود باز هم امیرالمومنین نفرمودند چرا به مهمانی رفتید؟ چرا به یک مهمانی رفتی که فقط ثروتمندان سر آن سفره بودند و از فقرا کسی سر سفره نبود؟ بعد ما بیاییم آسمان و ریسمان بکنم و بگوییم اگر کسی خدمات بزرگی کرده و الان هم یک خلافی کرده عیبی ندارد؟ این منطق در هیچ نظامی پذیرفته شده نیست بخصوص نظامی که الگوی آن امیرالمومنین(ع) است.

من جزء کسانی هستم که همیشه مواضع شفافی داشتم و هزینه این شفاف بودن را هم پرداخت کردم و اکنون هم پرداخت می کنم، اما اینگونه صحبت کردن در مورد دولت جمهوری اسلامی را نمی پسندم.

*هفت تپه را مجانی به ثمن بخس دادند!

ممکن است افرادی در دولت باشند که خوش شان بیاید که ما به گونه ای صحبت کنیم که این گزاره غلط جا بیفتد که مجلس مقابل دولت است، ما وقتی می گوییم دولت صحبت از حدود صد هزار تا مدیر پایین و میانی و بالا است، ما نباید به گونه ای صحبت کنیم که تصور شود کلیت دولت و همه افرادی که در دولت هستند اشکال دارند، نه اینطور نیست، عناصر خدوم در دولت زیاد است، اما گله مندی هایی که شما از رفتار بعضی از دولتمردان دارید ممکن است من صد برابر آن را داشته باشم اما این دلیل نمی شود ما از دایره عقل و انصاف خارج شوم بگویم کلیه کسانی که در این واگذاری(هفت تپه) بودند همه یک طور بودند و یک نیت و هدف یا آلودگی داشتند، اما با کمال صراحت بگویم این واگذاری ها، این خصوصی سازی ها که در تحلیل نهایی یعنی نه به ثمن بخس بلکه مجانی دادن، حتی در مواردی بالاتر از مجانی دادن است، یعنی فرض کنید یک چیزی را خصوصی می کنند، طرف هیچ پولی ندارد به او وام می دهند که بتواند پرداخت کند یا از خود مجموعه درمی آورد و اقساط را پرداخت می کند، اینها به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اما حرف من این بود و است که ما نباید کلیت دولت را آلوده به این مساله بدانیم.

*مجلس باید تا آخر برای خلع یدمالک هفت تپه بایستد

مجلس باید تا آخر روی این موضوع بایستد بخصوص من که برای آن منطقه هستم می دانم که هفته تپه چه کیمیا و طلای نابی است! ۳۰ هزار هکتار از بهترین زمین های مملکت است، اینها چیزهای ساده ای نیست که همینطوری قیمت گذاری شود! زمین هایی که تپه ماهوری نیست، زمین هایی که آب دارد، الان قیمت آن زمین ها در آن منطقه وحشتناک بالا است، حتی بیش از ۳۰ هزار تا است، من خودم می دانم بیش از ۳۰ هزار هکتار است، ادوات و کارخانه و تجهیزات جدا، فقط زمین را عرض می کنم. من می دانم این یعنی چه ولی مجلس باید با تمام قوا و حتی قوه قضائیه بایستند و جلوی این مفسده را بگیرند و حتماً این به بیت المال برگردد.

با توجه به مواردی که فرمودید باید برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال شوند، در حال حاضر پرونده ای در مجلس وجود دارد که پیگیری شود و به قوه قضائیه ارسال شده باشد؟

رضوانی: من بیشتر از این چیزهایی که عرض کردم مطلبی ندارم بگویم. در این زمینه مکانیزم هایی که وجود دارد این است مثلاً آقای روحانی در مجلس دهم رفتند و سوالاتی از ایشان شد و ایشان هم پاسخ هایی دادند که اکثر نمایندگان قانع نشدند، در این مجلس دهم باید اقدام می کرد با توجه به اینکه عظمت آن مسائل این را به قوه قضائیه ارجاع می داد و قوه قضائیه آن را پیگیری می کرد.

براساس آنچه من شنیدم این را به قوه قضائیه ارجاع ندادند یا موارد تخلفات دیگری که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده است، من کاری ندارم مجلس نهم و دهم چه کرده است، به نظر من توقع مردم توقع بسیار بجایی است و حتماً تخلفات باید از طریق راه های قانونی که در مجلس وجود دارد از جمله کمیسیون اصل ۹۰، من به مسئول کمیسیون اصل ۹۰ هم حضوری عرض کردم باز هم پیگیری خواهم کرد که این موارد تخلف حتماً باید مراحلش طی شود و به قوه قضائیه ارجاع شود تا اینطور نشود که بعضی ها فکر کنند هر کاری بکنند مجازاتی در پی نخواهد داشت.

*تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی باید پیگیری شود

الان پرونده ای است که مدنظرتان باشد و اصرار داشته باشید به قوه قضائیه برود؟

رضوانی: بنده معتقدم به طور خاص مساله ارزهای ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید پیگیری شود و ببینیم چرا اینطوری شده است و حتی مساله طلایی که در بازار به صورت ضرب سکه آمد و با آن کیفیت مطرح شد، ذخایر طلای ما کاهش پیدا کرد، این هم حتماً باید پیگیری شود، من معتقدم علاوه بر اینها سیستم های امنیتی باید ببینند به چه دلیلی اصرار بوده برای اینکه ذخایر ارزی ما کاهش پیدا بکند، ذخایر طلای ما کاهش پیدا بکند؟ من حتماً این را در جلسات نیمه علنی این را خواهم گفت چون اگر در جلسات خصوصی بگوییم فایده ندارد، به این دلیل که همه می دانند در شرایطی که ریچارد نفیو می گوید ما باید اول به دست خود ایرانی ها ذخایر ارزشی شان از بین ببریم تا تحریم ها موثر واقع شود، در موقعی که آنها اعلام می کنند ما می خواهیم از برجام خارج شویم به دست ما ذخایر ارزی و طلای ما کاهش پیدا می کند، کسانی که تخصص شان این است، نظام برای همین موارد به آنها پست و مسئولیت داده است، درواقع حقوق بیت المال مصرف شود، اینها باید به این موارد توجه کنند و متاسفانه توجه نمی کنند و اگر کسی توجه کرد به شیوه نگاه کردن عاقل اندر سفیه به او می گویند شما همه چیز را امنیتی می بینید، اولاً همه چیز امنیتی است چه من ببینم، چه من نبینم، چه برسد به چیزی که دشمن خودش می گوید. بنابراین اینها قطعاً باید دنبال شود و من هم به عنوان یکی از نمایندگان مردم حتماً این موضوعات را دنبال خواهیم کرد.

من به صورت خاص یک پرونده را نگفتم من می گویم همه مواردی که ارجاع می شود آنجا باید پخت و پز شود و کارشناسی شود به گونه ای که قوه قضائیه بتواند رسیدگی کند نه اینکه به صورت کلی گویی بگوییم ارز مملکت بر باد رفته! حالا ارز مملکت بر باد رفته که چه؟ باید به طور مشخص با استفاده از ابزارهایی که در اختیار مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است می شود اینها را به صورت شفاف و روشن دنبال کرد.

پس هنوز پرونده ای در این مورد در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل نشده است؛

رضوانی: من خودم کمیسیون اصل ۹۰ نیستم.

برای جمع بندی اگر مطلبی دارید بفرمایید.

رضوانی: من عقیده دارم رسانه ها در رابطه با مسائل بنیادی در بعضی موارد غفلت دارند، بالاخره همه می دانند اینکه حق بوده یا باطل بوده کاری ندارم، این دولت از ابتدا وجهه همتش را بر این گذاشته که من می خواهم سیاست خارجی را درست کنم، سیاست خارجی ما غلط بوده است، اینکه درست است یا غلط است کاری ندارم.

سیاست خارجی درست این است که برویم با دنیا (اسم مستعار آمریکا دنیا است) حرف بزنیم، رفتند صحبت کردند و ما حالا به این نقطه رسیدیم، موضوع صحبت در دولت احمد ی نژاد و دولت روحانی چه بوده؟ چرا باید گفتند باید صحبت کنیم؟ استدلال مرکزی اینها در رابطه با اینکه باید صحبت کنیم چه بوده؟ گفتند که ما می خواهیم مسائل اقتصادی را حل کنیم و این از طریق مذاکره حل می شود، رفتند مذاکره کردند در حین مذاکره جست و گریخته حرف هایی به گوش می رسید که این راهی که این آقایان می روند به ترکستان می رود، به جای اینکه افکار عمومی را توجیه کنند فرافکنی کردند، الان ۵ سال است از برجام می گذرد آیا کسی می داند در جلسه اولی که این آقایان نشستند با آمریکایی ها و دیگران صحبت کردند چه مساله ای مطرح شد؟ در جلسه دوم….

*تیم مذاکره کننده هنوز به مردم گزارش نداده است

شاه بیت حرف ها چه بود؟ اینکه مشکلات اقتصادی ما حل نمی شود مگر اینکه برویم با دشمن مذاکره کنیم، خوشبختانه علیرغم بزکی که دشمن را می کنند هنوز به این نقطه نرسیدند که علنی بگویند ما این را دشمن نمی دانیم. این خوب است حالا ما به این کف راضی هستیم که هنوز دشمن بودن دشمن را انکار نکردند، وقتی که اینها مذاکره کردند آیا نباید گزارشی بدهند که داخل جلسه چه می گذرد؟ اگر بهانه این است که اینها محرمانه است من سوال می کنم در این میز مقابل ما که اسرائیلی ها هستند، وزیرخارجه آلمان، انگلیس، آمریکا، اسرائیل کیست؟ حتی در مورد سایر کشورها نه فرانسه و آمریکا و انگلیس و آلمان، غیر از این ۴ کشور هم حتی در آستانه مذاکرات، قبل و بعد از مذاکرات، وزیرخارجه اسرائیل با همه آنها مذاکره می کند دقیقاً اسرائیل در ریز مسائل بودند و خود آقایان گزارش دادند که موبایل های ما داغ می شد از بس شنود می کردند، آن هم جاسوس هایی که مشخص شد در تیم مذاکره ما بودند، همه چیز را که دشمن می داند چرا نباید ملت ایران را بداند؟

چرا رسانه ها روی این موضوع کار نمی کنند؟ علت چیست؟ همه بدانند در مذاکرات چه گذشته است به غیر از ملت ایران و بعد هم در عین حال شعار شفاف سازی بدهیم! چرا ما نمایندگان مجلس توجه نمی کنیم که در این مذاکرات چه گذشته است؟ چون درنهایت این است که تحریم هایی که قرار بوده به یکباره برداشته شود نه تنها برداشته نمی شود بلکه اضافه می شود بعد هم وقتی اضافه می شود دوباره سیگنال غلط به افکار عمومی داده می شود، یک دیوانه ای رئیس جمهور آمریکا شده و همه چیز را بهم زده است! زمان اوباما تحریم ها اضافه شده است، در حین مذاکرات آمریکایی ها اعلام کردند که اگر ما تحریم ها را برداریم طور دیگری و با بهانه دیگری می توانیم آنها را برقرار کنیم، گزارش هایی در در آمریکا منتشر شد که گفته شد این گزارش ها در ایران مصرف داخلی دارد. حضرت آقا فرمود گزارش های واقعی را منتشر کنید که مردم بدانند و این گزارش ها هرگز منتشر نشد و در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.

* در سیاست خارجی به گونه ای عمل کردیم که دشمن همه چیز را می داند

رسانه ها به وظیفه شان در رابطه با مسائلی که مربوط به منافع ملی است باید عمل و شفاف سازی کنند و هفت تپه یک چیز ناچیزی در مقابل این همه مساله است که ما در زمینه سیاست خارجی به گونه ای عمل کردیم که دشمن همه چیز را می داند و همچنان گفته می شود ملت ایران نباید چیزی را بدانند و محرمانه است! چرا رسانه ها به این موضوع نمی پردازند؟

* اسرائیل اصلاً چیزی نیست مگر فرزند ناخلف انگلیس و آمریکا و زورگویان دنیا

درصورتی که آن کسی که باید این موضوع را برای افکار عمومی توضیح بدهد همیشه در نقش طلبکار ظاهر می شود و همواره فرافکنی می کند با این عنوان که یک دیوانه ای آمد و همه چیز را بهم زد، اولاً او دیوانه نیست او یک برنامه بوده اینکه او را سرکار آوردند یک برنامه بوده و حضرت آقا می فرماید «دیوانه نما» نه دیوانه، ضمن اینکه اینکه اشکالات را به ترامپ یا به اسرائیل منصوب می کنند، این در راستای تنزیه آمریکا و تبرئه شیطان بزرگ است واِلا من هیچ هویتی مستقلی برای اسرائیل قائل نبودم و نیستم و حاضر هستم با هر کسی که در این رابطه مدعی است مناظره کنم اسرائیل اصلاً چیزی نیست مگر فرزند ناخلف انگلیس و آمریکا و زورگویان دنیا.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.