غلامحسین رضوانی:
مواضع اروپایی ها در قبال ایران مشکوک و منطبق بر سیاست های آمریکاست

0 ۳۷۲

غلامحسین رضوانی به عدم اعتماد به اروپایی ها در مسائل گوناگون اشاره کرد و گفت: آنچه که مسلم بوده این است که اروپایی ها به تعهدات خود در برجام پایبند نبودند ضمن اینکه نسبت دشمنی شان با ایران هم هیچگونه تفاوتی با آمریکا ندارد.

وی در ادامه افزود: نگاهی که اروپایی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند بدبینانه است و به ما به دید یک دشمن نگاه می اندازند؛ بنابراین باید نگاه ما هم به آنها همچون خودشان باشد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات تاکید کرد: آقایانی که مذاکره با اروپایی ها و آمریکا را شکل دادند هم اعتراف کردند که اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند پس باید مشخص شود که هدف صحبت ها و مواضع دوپهلو این ها در قبال ایران چیست؟

این نماینده مردم در مجلس به مواضع مشکوک اروپایی ها در قبال ایران اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر اروپایی ها مخالف استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی هستند، اما در بخشی هم می گویند مخالف مولفه های قدرت ایران بوده اند؛ اگرچه مکانیسم ماشه برای آمریکا وجود ندارد که این ها بخواهند مخالف فعالسازی آن باشند، چرا که آمریکا از برجام خارج شده است.

رضوانی در ادامه افزود: اما در عین حال با مواضع دو پهلو که درباره این موضوع گرفتند به نوعی یکی به نعل زدند و یکی به میخ! و از طرفی هم بهانه به دست کسانی می دهند که در داخل مرتب بر طبل مذاکره با غرب می کوبند که ببینید رفتار اروپایی ها با آمریکا متفاوت بوده و از سویی هم هیچ کار خاصی برای ما انجام نمی دهند و البته هم که نخواهند داد.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات تصریح کرد: به فرض اینکه اروپایی ها با فعالسازی مکانیسم ماشه هم موافقت کنند؛ قطعا آمریکا هیچ گونه نفعی در این موضوع نخواهد داشت؛ بنابراین مواضع اروپایی ها کاملا مشکوک و منطبق بر مواضع آمریکایی هاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.