محمدناصر سقای بی ریا:
جناح راست و چپ را برای ما درست کردند

0 ۱۵۸

محمدناصر سقای بی ریا»، عضو جبهه پایداری، در ارزیابی میزان تاثیرگذاری تحصیلات اعضای یک حزب بر فعالیت های آن گفت: در حال حاضر قانونی در رابطه با میزان تحصیلات اعضای یک حزب وجود ندارد چراکه احزاب، نمای کلی از اقشار جامعه هستند و هر فردی از هر قشری می تواند، عضو احزاب شود. در حقیقت بر همین اساس تاکنون قانون گذار شرایطی برای عضویت افراد در حزب قرار نداده است، همچنان که در دنیا هم همینطور است و میزان تحصیلات را به عنوان شرطی برای ورود و عضویت افراد به حزب در نظر نگرفته اند.

این چهره اصولگرا با بیان اینکه برای عضویت افراد در شورای حزب شرایط خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: البته میزان تحصیلات افراد بر حضور آنها در احزاب موثر است، همچنان که در جامعه کسی که تحصیلات بالاتری دارد، تاثیرگذاری بیشتری دارد.

سقای بی ریا در واکنش به اینکه با توجه به اینکه اکثر اعضای جبهه پایداری تحصیلات عالی دارند و حتی بسیاری از آنها مدارک تحصیلی خود را از مراکز معتبر بین المللی در خارج از کشور دریافت کردند، آیا جبهه پایداری، برای عضویت افراد شرط تحصیلی در نظر گرفته است؟ تصریح کرد: این قضیه مختص به جبهه پایداری نیست و ممکن است در سایر احزاب نیز وضعیت به همین صورت باشد، یعنی افرادِ دارای مدارک بالا عضو شورای مرکزی احزاب شوند. البته جبهه پایداری شرط تحصیلات نگذاشته اما به طور طبیعی این اتفاق افتاده و افراد با مدارک تحصیلی بالا عضو جبهه شدند.

این عضو جبهه پایداری در خصوص اینکه حضور در کشورهای دیگر از جمله آمریکا تا چه اندازه روی دیدگاه سیاسی افراد به ویژه اعضای جبهه پایداری تاثیر گذاشته است؟ اظهار کرد: هر تجربه ای می تواند بر کار انسان موثر باشد همچنان که در اسلام هم روایت اطلبوا العلم ولو بالصین وجود دارد. بهرحال دیدن سیستم ها و رژیم های مختلف از جهت اثبات و منع می تواند موثر باشد، به عبارت دیگر ممکن است افرادی تجربه غلط داشتند، مشاهده کردیم و از آن عبرت گرفتیم و یا بالعکس تجربیات موفق را مشاهده کردیم، آنها را نقل کردیم تا از آن استفاده شود.

سقای بی ریا ادامه داد: بنده جهت ادامه تحصیلات آمریکا و کانادا بودم. البته به جهت ماموریتی که برای مرکز اسلامی داشتم، ۱۰ سال در آمریکا بودم و در همانجا موفق به اخذ دکتری شدم.

این چهره اصولگرا در ارزیابی نظام حزبی ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: در ایران بیش از دو حزب فعال هستند اما آمریکا دو حزب دارد، لذا نظام حزبی دو کشور متفاوت است.

سقای بی ریا در واکنش به اینکه در ایران هم مانند آمریکا دو جناح چپ و راست فعال هستند، آیا از این نظر قابل مقایسه هستند؟ یادآور شد: جناح راست و چپ را برای ما درست کردند وگرنه ما احزاب متعدد داریم که فعالیت، قانونی می کنند و در انتخابات فعال و موثر هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.