غلامحسین رضوانی:
جبهه پایداری با هیچ کدام از کاندیداهای احتمالی جلسه برگزار نکرده است

0 ۴۳۱

«غلامحسین رضوانی»، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، در پاسخ به اینکه تا چه اندازه احتمال می رود اصول گرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ به وحدت برسند؟ گفت: نمی توانم پیش گویی کنم اما از نظر اصولی و مبنایی، اگر اصول گرایان بر مبانی و معیارهای مشخصی توافق کنند که این معیارها بیانگر مشخصات کاندیدای مطلوب باشد، در این صورت بسیار طبیعی است که انتظار داشته باشیم که در مورد مصداق هم به توافق برسند. نمی خواهم بگویم که اگر غیر از این باشد توافق می کنند یا نمی کنند چرا که حمل بر پیشگویی می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین اگر بر روی معیارها توافق شود امکان حصول نتیجه مطلوب افزایش می یابد.

رضوانی در رابطه با تشکیل جلسات جبهه با محوریت انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: بهتر است این سوال از سخنگوی جبهه پرسیده شود اما تشکیلات سیاسی معمولا جلسات دارند اما به نظر می رسد که برای پرداختن به این موضوع، هنوز زود است. در واقع ورود زودهنگام به انتخابات آفاتی برای کشور دارد و باعث می شود که انرژی هایی که قرار است صرف خدمت رسانی شود، صرف مسائل سیاسی و جناحی شود.

این عضو جبهه پایداری در پاسخ به اینکه حضور نامزدهای متعدد اصول گرا در انتخابات گذشته تا چه اندازه بیانگر تفرق در این جریان است؟ اظهار کرد: اصولاً وحدت یا براساس مبانیِ مفهومی مشترک یا براساس منافع حزبی و گروهی شکل می گیرد. اگر براساس منافع حزبی باشد به این صورت است که به اقتضای شرایط بر روی منافع توافق می کنند و به وحدت حداکثری می رسند اما اگر براساس، مبانی مشترک عقیدتی، سیاسی و ملی توافق کنند، وحدت دیرپایی خواهد بود که استحکام بیشتری دارد و می شود توقع داشت که در راستای منافع مردم و خدمت رسانی باشد. بنابراین آنچه که می تواند مورد قضاوت قرار گیرد این است که ماهیت وحدت بر چه اساس است.

رضوانی ادامه داد: وحد ت هایی که تاکنون شکل گرفتند با هدف تصاحب قدرت به وجود آمدند به همین دلیل هم، این وحدت ها از قبول مسئولیت اعمال و رفتار کاندیدای خود طفره رفتند.

این عضو جبهه پایداری در واکنش به اینکه شنیده ها حاکی از این است که جبهه پایداری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری با سعید جلیلی جلساتی برگزار کرده است، خاطرنشان کرد: این گمانه زنی ها صحت ندارد، جبهه پایداری جلسه ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری با هیچ کدام از کاندیداهای احتمالی برگزار نکرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.