جواد ظریف در متن افکارش

0 ۱۹۱

مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس یازدهم: روابط بین دولت ها از دو منظر فکری قابل تفسیر است :رئالیسم ،لیبرالیسم

رئالیست ها منازعه میان دولت ها را اجتناب ناپذیر می دانند .دولت ها همواره باید به افزایش قدرت نظامی خود بپردازند و صلح موقت تنها از طریق موازنه ی قدرت حاصل می آید.

لیبرالیست ها منازعه میان دولت ها را اجتناب پذیر می دانند .آنان می گویند دولت ها اگر در حوزه های مختلف با یکدیگر همکاری کنند یک نوع وابستگی متقابل میان آنان برقرار می شود و صلح از این طریق حاصل می آید .آنان دل به نهاد ها و سازمان ها ای بین المللی و نقش آن ها در صلح میان دولت ها سپرده اند .

جواد ظریف با عنایت به تحصیلاتش به فکر دوم تعلق دارد .نگاه همکاری جویانه با سایر دولت ها دارد.

به دیپلماسی اهمیت می دهد و دل به قانون و حقوق بین الملل بسته است .از مشاوران برجسته ی او سید کاظم سجاد پور است که گویا در ایالات متحده دوست و هم اتاقی او بوده است و اکنون استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وابسته وزارت خارجه است .او هم در مکتب لیبرالیسم می اندیشد و هم چنین می توان به محمود سریع القلم استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد.ار استادان لیبرالیست غربی می توان به افرادی چون رابرت کیوهین ،جیمز روزنا ،جوزف نای ،الفرد زیمرن ،نورمن انجل،و..اشاره کرد.و از استادان رئالیست غربی هم می توان به افرادی چون هانز مورگنتاو،کنت والتز ،هدلی بول،هنری کیسینجر و..اشاره کرد.از میان استادان ایران ابو محمد عسگرخانی استاد دانشگاه تهران را می توان نماینده رئالیست ها در ایران قلمداد کرد.که در دولت روحانی کاملا منزوی ست.

خطای فکری جواد ظریف این است که ج.ا.ایران از منظر جغرافیای سیاسی در منطقه غرب آسیا که به لحاظ تاریخی آشوب زده است قرار گرفته نه در منطقه اسکاندیناوی .بنابراین با چشم مکتب لیبرالیستی و همکاری جویانه نمی توان سیاست خارجی ج.ا..ایران را در غرب آسیا هدایت کرد.در غرب آسیا پاسخ قدرت را با قدرت باید داد نه با دیپلماسی و موافقت نامه .دفاع تمام عیار ظریف از برجام و چرخش خزنده به فکر محمد مصدق و مهندس بازرگان را در این چهارچوب می توان تفسیر کرد.

البته من بر این باورم که ج.ا.ایران واجد یک فکر نه لیبرالیستی و نه رئالیستی ست و آن محور مقاومت است .تمام عیار باید روی فکر و مکتب محور مقاومت که بومی ج.ا.ایران است تمرکز کرد و به لحاظ فکری آن را پرورش داد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.