علیرضا زاکانی:
پیش نویس برنامه تحول مجلس با همکاری جمعی از منتخبین تهیه شده است

0 ۱۷۸

علیرضا زاکانی منتخب مردم قم در مجلس یازدهم در جمع خبرنگاران گفت: پیش نویس برنامه تحول مجلس شورای اسلامی با همکاری جمعی از منتخبین مردم تهیه شده است که پس از ارسال و کسب نظر از همه نمایندگان منتخب سراسر کشور منتشر خواهد شد.

زاکانی در بیان ضرورت نگارش برنامه تحول تاکید کرد: مجلس به عنوان جایگاه قانونی اش در رأس امور است مگر مجلسیان درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود را در رأس امور ندانند یا نخواهند. متأسفانه مجالس گذشته جز در مقاطع کوتاهی اینچنین بوده اند و مجلس دهم در میان آنها ضعیف ترین و دورترین از جایگاه حقیقی خود بوده است. این ضعف بیش از آنکه به نمایندگان مجلس مرتبط باشد به فقدان رویکردهای انقلابی، نداشتن برنامه های مشخص و نقایص و معایب ساختار مدیریتی، روش و مدل اداره مجلس مربوط است که امروز تحول در آن برای تغییر وضع مردم، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود.

زاکانی تصریح کرد: این برنامه با بررسی نظام مسائل ملی و آسیب شناسی مجالس گذشته و با نگاهی تحول گرا نسبت به آینده در گام دوم انقلاب اسلامی و براساس جایگاه مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و رویکرد اصلی آن حل مشکلات مردم و تسریع در پیشرفت کشور است.

منتخب مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از روز گذشته ارسال پیش نویس به منتخبین آغاز شده است، تاکید کرد: با آسیب شناسی مجالس گذشته و مراجعه به موشکافی انجام شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در می یابیم که اصلاح برخی ریل گذاری های گذشته در ساختار داخلی مجلس، کمک به اصلاحات ساختاری در نظام اجرایی و قضائی کشور، اصلاح ساختار بودجه نویسی و تنظیم برنامه های بلند مدت پیشرفت کشور، نظارت بر اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی بویژه در زمینه توسعه همه جانبه عدالت با توجه به موارد مندرج در سیاست های ۳۵ گانه ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از کلیدی ترین مأموریت های بر دوش مجلس آینده خواهد بود.

زاکانی با بیان اینکه برنامه پیشنهادی تحول مجلس دارای سه افق یک ساله، سه ساله و چهارساله است افزود: در برنامه یک ساله امیدآفرینی و تأمین زیرساخت توسعه عدالت، در برنامه سه ساله اعتمادسازی و توسعه عدالت و در افق چهار ساله تحول در نظام قانون گذاری و نهادینه کردن مدیریت صحیح حاکمیت در حوزه های مختلف و تقویت انسجام ملی برنامه ریزی شده است.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای اساسی برنامه تحول پیشنهادی گفت: پنج محور (۱) احیا جایگاه مجلس و نمایندگان، (۲) نجات اقتصاد ایران، (۳) تعمیق فرهنگ و ارتقا سطح زندگی، رفع محرومیت ها و معضلات اجتماعی، (۴) تقویت زیرساخت های پیشرفت کشور و (۵) تقویت جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، رئوس اصلی برنامه تحول پیشنهادی به نمایندگان منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

زاکانی در پایان اضافه کرد: برای پیگیری اجرای محورهای اساسی برنامه تحول مجلس یازدهم، ۲۵ راهبرد اصلی و ۳۲ اقدام ذیل راهبردها تعیین شده است که همگی با توجه به این نکته پیشنهاد شده است که مجلس یازدهم اولین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی و به عبارت دیگر خشت اول نظام تقنینی جمهوری اسلامی در گام دوم است. لذا باید سعی شود دارای تمام ویژگی های مثبت چهل سال گذشته و فاقد نکات منفی تمام ده مجلس گام نخست ایران اسلامی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.