از ائتلاف زیستی سیاسی با کرونا خارج شوید!

0 ۱۳۹

مجتبی زارعی*: دکتر حاتم قادری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «حاکمان ما براساس سنت سیاسی و دینی مان به مردم به چشم شهروند نگاه نمی کنند بلکه آن ها را به صورت رمه و خود را شبان می بینند؛ بنابراین معتقدند که این رمه همواره نیازمند هدایت شبان است و همچنین هر طور که شبان بخواهد باید رفتار کند. حاکمان مبتنی برهمین دیدگاه، هرزمان که لازم داشته باشند در مناسبات و مخاطرات داخلی و خارجی مردم رابه صف و از نیروی آن ها به جهت نظامی و غیر نظامی استفاده می کنند.
اسناد تقلب درانتخابات ۸۸ را به رهبری دادند!!
امکان حفظ تمامیت ارضی ایران درآینده بعید است!!»

دکتر قادری می دانند که برچسب ایدئولوژیک شبان- رمه به نوع مناسبات مترقی امت-امامت درنظریه مردم سالاری دینی، دروغ ایدئولوگ های چپ-لیبرال نظیر دکتر بشیریه بوده که سمت استادی برایشان داشته اند؛ اما چرا شاگرد از توبه استاد بی خبر و هنوز به فکر بازنشر تحلیل های شرق شناسانه علیه جوامع اسلامی ازجمله ایران است؛ شما مگر مطلع نشدید که دکتر بشیریه درکمال صحت عقل و مزاج و روش از تاملات نظری و تبیین ۳۰ساله جامعه شناسی سیاسی ایران و بخصوص از اتکای تحلیل هایش به پوزیتیویسم از همه ایرانیان، دانشگاهیان، دانشجویان وجامعه علوم سیاسی طلب پوزش وعفو کرده است!؟

من خوشحالم که نظام سیاسی ایران به درجه ای از بلوغ رسیده است که این دسته از استادان محترم به رغم ارتزاق از بیت المال مسلمین به نقد جمهوری اسلامی می پردازند و در عین حال همچنان از آزادی های اساسی برخوردارند حتی تا آنجا که ایشان می تواند بصورت ضمنی از موضع یک عضو هیآت علمی علوم سیاسی به تجزیه طلبی وازبین بردن تمامیت ارضی ایران فراخوان دهد و…

اما من چیزی دیگر خیلی تعجب می کنم و آن این که چرا به مجرد حدوث یک گرفتاری و رنج ملی نظیر، سیل، زلزله، آتش زدن بانک ها وپمپ های سوخت واینبار درمیانه ی همه گیری بیماری جهانی کرونا، دکتر قادری به سرعت وارد عمل می شوند وخیال می کنند بناست درایران انقلاب شده ونظام جابجا گردد؟! من ازاین همه عاجز شدن وعقیم بودن علوم سیاسی شبه مدرن برای فهم سیاست درایران از استاد (بشیریه) تا شاگرد (قادری) حیرت زده ام!

شگفت انگیز این که دکتر قادری درکنار این ادعاها، بازهم مدعی شد که اسناد تقلب! انتخابات ۸۸به رهبری داده شد اما اصلاح طلبان انرژی لازم را پای کار نیاوردند!؟ درحالیکه همه میدانند؛ تقلب وکلاهبرداریی بزرگتر از اقدام دکتر قادری و رفقایش درتردستی جازدن پیرمرد آرشیتکت به عنوان استاد علوم سیاسی واطلاق قلابی دکتری علوم سیاسی به آن نامزد همسوی شان درانتخابات ریاست جمهوری ۸۸در تاریخ علم وفضیلت واخلاق درجهان وجود نداشته وندارد.

… آقای دکتر! کرونا آمده و اگر فرضا آمدنش هم محصول تروریسم بیولوژیکی نباشد قهرا یک ویروس است وایرانیان درشهرها و روستاها در این حادثه هم، در اخلاق، ایثار، نوع دوستی وهمبستگی ملی بسیار درخشنده تر ازالگوهای شما در جامعه مدنی (بخوانید بازگشت به همان وضع طبیعی هابز) آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس و… عمل کردند، نکرده اند؟! نکند شما این روزها از حماسه های مردم و پلیس در فروشگاههای آمریکا، انگلیس و اسپانیا در قاپیدن دستمال های توالت و صف های طویل خرید تپانچه و مسلسل بی خبرید!؟

اما آقای دکتر! در طول این قریب به ده سال دردانشگاه با شما صادق بوده ام و اینک می گویم بجای ائتلاف با ویروس های موسمی و فصلی؛ در سیل و زلزله، انهدام پمپ های بنزین و نحوست کرونا و نیز نحوی فراخوان های تجزیه طلبانه، یکبار هم شده به پرستاران، پزشکان، گروه های جهادی وتوده ی مردم و همبستگی های ملی در اقصی نقاط ایران بپیوندید! بله! اگر به ندای درون توجه کنید نه شبانی در کار است و نه رمه ای! جامعه ای است زنده و مترقی اما اسیر دست الگوهای توسعه شبه مددن! اما آیا شما نمی خواهید خارج شوید از زیسته ی ارتجاعی شبه روشنفکری دوگانه ی تحت الحمایه – متروپل!؟

… دست آخر این که من وقتی همت مادر سرپرست یتیمی را میبینم که برای نجات مردم در این جهاد مقدس ملی برای گذار از ویروس برآمده از سبک زندگی تمدن مدرن، خانه کوچکش را با چرخ ساده خیاطی اش به خط تولید ماسک تبدیل کرده و از سویی نظریات واگرایانه و ضدملی مدعیان علم سیاست مدرن را، از ایرانیان شرمسار شده و به مادر وطن می گویم محزون مباش ای مادر وطن! این علم سیاست شبه مدرن خود، نوعی کرونا ویروس است که با رجوع به حکمت سیاسی ایرانی-اسلامی، آن را پشت سر خواهیم گذاشت!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.