۱۴ راهکار ستادی و عملیاتی برای مقابله پرشتاب با کرونا

0 ۱۲۵

ابراهیم کارخانه ای: «نظر به اینکه اشاعه و گسترش ویروس کرونا جنگ بیولوژیک تمام عیاری است که با هدف قرار دادن جان انسان ها؛ ابعاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کشورها را هدف قرار داده است و بیم آن می رود که در تهاجمی گسترده، کشورهایی که توان مقابله با آن را ندارند با چالشهای جدی همه جانبه مواجه گردند؛ لذا بر مدیریت اجرایی کشور است که با تمام قدرت همه توانمندی های مادی و معنوی کشور را در قالب برنامه ریزی هدفمند در جهت مبارزه با این ویروس به میدان آورد.

بر این اساس ۱۴ مورد ذیل به عنوان بخشی از راهکاری ستادی و عملیاتی جهت مقابله تا ریشه کنی کامل این ویروس پیشنهاد می گردد، و افزون بر آن ورود نیروهای مسلح حسب فرمان رهبری معظم انقلاب با تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی و همگام با دیگر فعالیت ها موجبات تحول،هم افزایی و شتاب فزاینده در غلبه بر این جنگ بیولوژیک را در پی خواهد داشت :

۱- تشکیل ستاد ملی هماهنگی مدیریت و مقابله با کرونا زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور و متناظر آن در استانها زیر نظر استاندار با هدف بسیج هماهنگ همه توانمندی های دستگاه های اجرایی کشور.

۲- تشکیل کارگردهای عملیاتی با هدف برنامه ریزی و به میدان آوردن همه توانمندی های درمانی، امدادی، پیشگیری و پشتیبانی کشور در جهت مقابله همه جانبه با این ویروس در قالب تشکیل:

– کارگروه ملی درمان کرونا

– کارگروه ملی تامین و تجهیز مقابله با کرونا

– کارگروه ملی پیشگیری از اشاعه کرونا

– کارگروه ملی تحقیق و توسعه مبارزه با ویروس کرونا

– کار گروه ملی تامین و آموزش نیروی انسانی مقابله با کرونا

– کار گروه ملی مبارزه با احتکار و سوداگری با کرونا.

کارگروه های عملیاتی ۶ گانه فوق با عضویت کلیه دستگاه های ذیربط و فرماندهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی که بیشترین نقش را در آن به عهده دارد در سطح کشور و متناظر آنها در استان ها تشکیل می گردد. بر این اساس تصمیمات کلی در «ستاد ملی هماهنگی مدیریت و مقابله با کرونا» اخذ و جهت اجرا به کارگروهای عملیاتی ابلاغ میگردد.

۳- اختصاص موقت یک شبکه تلویزیونی به کرونا که ضمن پر کردن هدفمند اوقات فراغت مردم در خانه، بطور مستمر اطلاعات ستادی و راه های مقابله با کرونا و نحوه مطمئن تأمین مایحتاج روزانه زندگی مردم را با حفظ روحیه نشاط در جامعه تا ریشه کنی کامل کرونا فراهم نماید.

۴- موظف نمودن کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، عمومی و غیر دولتی به ایفای نقش برنامه محور در مقابله با کرونا و پرهیز از صدور بخشنامه های تشریفاتی و رفع کننده تکلیف و الزام آنها به ارائه برنامه های عملیاتی و میدانی به «ستاد هماهنگی مدیریت و مقابله با کرونا» جهت اجراء در کارگروههای عملیاتی.

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه مراکز بستری و درمانی در صورت گسترش و اشاعه فزاینده کرونا؛ از طریق اختصاص سالن های سرپوشیده، و آماده سازی و تجهیز آنها جهت پذیرش بیمار در شرایط بحرانی.

۶- اتخاذ تدابیر و سازوکار لازم جهت رعایت قرنطینه خانگی و شهری با هدف جلوگیری از اشاعه بیماری با استفاده از توانمندیهای بسیج و نیروهای مردمی در محلات شهری و برون شهری و نیز تشکیل تیم های اضطراری پزشکی جهت مداوای بیماران در منازل توسط پزشکان عمومی و در صورت ضرورت هدایت بیماران به بیمارستان های از قبل پیش بینی شده.

۷- تشکیل تیم های غربالگری کرونا متشکل از نیروهای بسیجی و داوطلب آموزش دیده؛ مستقر در مراکز بهداشتی ، مدارس و مساجد جهت پایش سلامت افراد و اعزام افراد مشکوک به مراکز درمانی.

۸- تشکیل هسته های امداد رسانی به خانواده های ناتوان از طریق کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که تهیه مایحتاج عمومی با رعایت شرایط حساس کنونی برای آنها میسر نمی باشد.

۹- منطقه ای نمودن استان های همجوار جهت ایجاد هماهنگی های لازم و اتخاذ سیاست واحد و هم افزایی امکانات در مواجهه با پیشگیری و درمان کرونا

۱۰- الزام کلیه دستگاهها اعم از دولتی و خصوصی به آینده پژوهی و اتخاذ ساز و کار لازم جهت جلوگیری از صدمات و جبران خسارت های ناشی از کرونا که در حالت گذار به اقتصاد کشور تحمیل می گردد.

۱۱- تحرک گسترده و پیگیر دستگاه دیپلماسی و سیاسی در مقابله با فرصت طلبی کشورهای سلطه گر و جنایتکار در راستای ضربه زدن به امنیت ملی و سلامت جامعه از طریق اتخاذ تدابیر قدرتمندانه و مدبرانه در میدان جنگ بیولوژیک؛ با هدف باز داشتن کشورها از اعمال تحریمها و مفتضح نمودن سیاست های گرگ صفتانه آمریکا و کشور های همسو در عرصه بین المللی.

۱۲- ساماندهی و مدیریت فضای مجازی کشور از تخریب فرهنگ اسلامی و ملی و مسائل روحی و روانی جامعه و برخورد قاطع با قانون شکنان و تقویت شبکه ملی اطلاعات در راستای ارتقاء امنیت ملی اطلاعات و زیرساخت های فضای سایبری کشور در شرایط حساس کنونی.

۱۳- اتخاد تدابیر لازم جهت جلوگیری از خستگی مفرط و ناکارآمدی کادر درمانی و حفظ روحیه نشاط و کارآمدی آنها از طریق مدیریت هدفمند منابع انسانی و هم افزایی توان بیمارستان ها در معالجه هماهنگ بیماران و در صورت لزوم آموزش نیروهای انسانی لازم جهت تقویت کادر خدماتی و درمانی در سطح کشور

۱۴- همانگونه که می بایست تدابیر لازم در جهت در امان ماندن جسم انسان از حمله ویروس کرونا اندیشیده شود، می باید برنامه ریزی لازم برای در امان ماندن روح انسان از گناه و آلودگی به معصییت و نافرمانی خداوند نیز در مد نظر قرار گیرد، بدون شک هماهنگی این دو، نزول رحمت و عنایت خداوندی بر سرزمین جسم و جان انسان را در پی خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.