حالا روحانی عملیات می کند!

0 ۴۸۲

حمله اخیر روحانی به شورای نگهبان و به خصوص تشریفاتی خواندن انتخابات را می توان از این نگاه – که مبتنی بر انتخابات پیش روست- بررسی کرد:

۱- عملکرد روحانی و کیل الدوله بودن نمایندگان اصلاح طلب کنونی مجلس، بدنه اجتماعی جریان اصلاحات را به شدت سرخورده کرده و کسی روی دعوت حامیان دیروز و شاکیان امرز را به رای دادن مجدد به چهره های اصلاح طلب در انتخابات آتی ندارد.

۲- روحانی هم فاقد کمترین اعتبار و آبرو برای دعوت به فهرست اصلاح طلبان در انتخابات است. عقلای مجموعه اصلاحات بر این باورند که در شرایط کنونی، دعوت افرادی چون محمد خاتمی و حسن خمینی هم تاثیری در بدنه سرخورده اصلاح طلبان ندارد.

۳- اما تجربه نشان داده اصلاح طلبان با تکیه و تسلط بر عملیات روانی، توان فریب جامعه و ایجاد دوقطبی های تصنعی در دوسه روز منتهی به انتخابات و انجام عملیات وسیع رسانه ای را دارند.

۴- این اقدام روحانی را می توان بعنوان مقدمه آن عملیات و استفاده از تکنیک های مختلف از جمله تکنیک «زشتی سازی» قلمداد کرد. در مجموعه این بسته عملیاتی ،عامل روی سوژه ای که نسبت به موضوعی کاملا خنثی و بی انگیزه است کار کرده و با ترساندن او از خطری قریب الوقوع و نوعا موهوم و یا با ایجاد باور ذهنی « این همانی» در سوژه نسبت به «هدف» و تطبیق آن با شریرترین مصادیق ذهنی او، سوژه منفعل را به واکنش فعال ترغیب کند.

رکن این کار اقدام از طریق « منبع آگاه» و باور پذیر برای سوژه است تا او در ناخودآگاه ذهنش هم نتواند به گفته های او کمترین تردید راه بدهد. اکنون روحانی بعنوان بالاترین فرد اجرائی کشور و ظاهرا مطلع از همه چیز، رسما از کلید واژه تقلب در انتخابات استفاده می کند تا در بدنه معطوف به اصلاح طلبی، شوک بزرگ تسلط تندروها، نظامی ها و افراطیون و ظهور دیکتاتور ها را رقم بزند. اشاره مستقیم او به خبر داشتن از جزئیات مذاکرات روی داده در اتاق فکر جریان اصول گرا را باید در راستای ایجاد همین باور قلمداد کرد.

۵- این گام با شیرین کاری های بعدی امثال آشنا و سخنان امثال تاجزاده( که نوعا رایکال تر و عریان تر است) و یا سخنان برخی نمایندگان رد صلاحیت شده کامل می شود( نظیر آنچه صادقی درباره نحوه تایید صلاحیت ها ادعا کرد).

اگر مجموعه این اقدامات موثر باشد، باید منتظر آخرین پرده شعبده در هفته منتهی به انتخابات و نقش آفرینی سامری و آوای گوساله مشهورش باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.