جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی

0 ۱۸۸

حسین پایین محلی: تاریخ جدید را از دوران رنسانس تاانقلاب اسلامی میتوان به دو دوره تقسیم کرد وانقلاب اسلامی راهم درسطح کلان به دو دوره.دوره ای که بعداز انقلاب ما درسیاست خارجی از جنبشهای ازادیخواه واسلامی حمایت سیاسی ومعنوی وتبلیغاتی داشتیم ودوره ای که شهید سرافراز سردارسلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس که واحد برون مرزی بود فعالیت خود رادر مبارزه باداعش آغاز کرد.نام قاسم سلیمانی برای همه شناخته بود وحتی دشمنان به او احترام میگذاشتند.از ژنرالهای امریکایی تا برخی سیاسیون مسئله دار داخلی. زندگی شهید سپهبد سلیمانی نیز به دوره تقسیم میشود.دوره قبل ازانقلاب به عنوان مبارزی درنهضت امام ودوره بعدازانقلاب به عنوان سپاهی در خط اول مقدم درمبارزه با بعثیها.وازاینجاست که اوباانقلاب به عزت جهانی میرسد وبر افتخارات جمهوری اسلامی می افزاید وتراز انقلاب می شود.سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک مکتب بود.او جهان اسلام وبشریت راازشر تروریسمی که توسط غرب با پوشش اسلام قلابی سازماندهی شده بود نجات داد.حیات او یکسر حیات طیبه بود.به راستی که درست میگفت کسی شهید میشود که شهادت گونه زیسته باشد.واینگونه ممات او بابیداری بشر وبیداری جهان اسلام رقم خورد. وغرب که مدعی ازادی وحقوق بشر ومبارزه باتروریسم رادارد روز روشن دراقدامی تروریستی در کشور ثالث دومین مرد نظامی کشور دیگر را که جزو محبوبترین شخصیتهای تاریخ معاصر بود به شکل وحشیانه ای شهید کرد وخوی استکباری خودرابه جهانیان نشان داد.

حضور میلیونی در تشییع پیکر پاک سردار رشید اسلام درایران وعراق وتظاهرات مردمی درکشورهای مختلف حاکی از حقیقت وراستی او ویارانش دارد واین خون نوید دهنده پایان استکبار جهانی وآغاز امت واحده اسلامی است. چیزی که تاکنون دیده نشده بود واعجاب جهانیان رابرانگیخت.زین پس در تاریخ جهان جدید به قبل وبعداز شهید سپهبد قاسم سلیمانی شناخته خواهد شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای انتقام این سردار شهید بزرگترین پایگاه نظامی امریکاییهای تروریست درعراق رابه اتش کشید وشخم زد به گونه ای که هنوز امریکاییهای تروریست ازاعلام تلفات جانی و خسارات سخت افزاری خود ابا دارند. باوجود تهدیدات زرگری رییس جمهور فاسد ونامتعادل امریکامبنی برهدف گیری وحمله به ۵۲مرکزمنجمله مراکز مقدس وترور مقام عالی رتبه درجمهوری اسلامی هیچ غلطی ازانان سرنزد اگرچه شائبه جنگ الکترونیک وماجرای هواپیمای مسافربری چنان داغی بردلمان گذاشت که درصورت اثبات ان علاوه بر سیلی مجدد انتقام سخت برجای خود باقی است حمله ایران به پایگاه نظامی تروریستهای امریکایی بیانگر پایان رویای امریکایی وظهور روزگاری نو است.اتفاقی که بعداز جنگ دوم جهانی تاکنون بیسابقه بوده.

این یعنی دست برتر جمهوری اسلامی در منطقه شکست هیمنه دروغین وعظمت پوشالی استکبارجهانی. اگرچه دراین بین دشمن بیکارننشست وبه ایادی داخلیش کد داد وعده ای قلیل کاری کردند که درشان خودشان بود. حضور مقام عظمای ولایت در نماز جمعه تهران پس از قریب به یک دهه وحضور میلیونی مردم وبازتاب جهانی در رسانه های بین المللی به صورت زنده حکایتگر تداوم انتقام سخت است که رهبری انقلاب با بیان اینکه سپاه قدس مرز نمیشناسد امریکاییهای تروریست رافهماند که باید برای همیشه از غرب اسیا(خاورمیانه)بروند وجهان اسلام دیگر ساکت نمی نشیند مخلص کلام اینکه درسالیان اخیر مطالب متعددی از پایان هژمونی غرب ورویای امریکایی گفته شده که اتفاقات دی ماه به عنوان یوم ا…مهرباطلی بر هویت امپریالیزم زدو ازدل این شب دیجور سحرگاه تاریخ طلوع خواهد کرد. اسلام درحال عبوراز جغرافیاو تاریخ جدید است واینده از ان اسلام است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.