تغییر اولویت؛ نه تعطیل مشارکت

0 ۱۳۴

رضا تقی پور: نگاه مردم به سیاست درجوامع مختلف، متفاوت است؛ لذا به لحاظ سیاست گذاری ها تفاوت های زیادی را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شاهد هستیم.

شرکت در انتخابات نیز یکی از راه های مشارکت سیاسی است که نقش مردم را در تعیین سیاست گذار و کیفیت اثرگذاری او تعیین می کند. در عین حال عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی گاهی در جامعه ای شاهد این هستیم که مردم برای تأثیر گذاری در سیاست های کشور، در یک تصمیم عمومی از شرکت در انتخابات سر باز می زنند؛ اما وقتی مردم در یک انتخابات مشارکت حداکثری دارند بدان معناست که از سیاست های کلی در کشور خود آگاه هستند و با شناخت از اولویت ها به نامزد مورد نظر خود رأی می دهند.

نکته قابل توجه این است که اگر در ادامه راه، داوطلب پیروز انتخابات، از وعده های خود دوری و برخلاف گفته های انتخاباتی خود رفتار کند؛ باز نباید اصل مشارکت را زیر سوال برد یا از حضور حداکثری در انتخابات بعدی امتناع کرد؛ چرا که نمی توان اشتباه یک فرد را به پای دیگران هم نوشت و مردم با تجدید نظر در اولویت بندی ها می توانند با حضور حداکثری در انتخابات بعدی نقش تعیین کننده در سیاست های موجود را داشته باشند.

باید توجه داشت که در ضرورت اصل وجود انتخابات در تمام دنیا شکی نیست و در حال حاضر بیشتر جوامع دریافته اند که با حضور در انتخابات، نقش مهمی در آینده کشور خود خواند داشت.

کشور ما نیز در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به تجربه ثابت شده که در روزهای منتهی به انتخابات، کشور دچار التهاب سیاسی و جناحی می شود و در این میان است که برخی افراد یا تئوریسین های جناح های مختلف، درباره حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات اظهار نظر می کنند. در این بین، رسانه های بیگانه نیز بیکار ننشسته و با تبلیغات علیه نظام سعی در ممانعت از حضور حداکثری مردم دارند؛ چرا که در سابقه ۴۰ سالۀ بعد از انقلاب، همواره حضور حماسی و حداکثری مردم در انتخابات، دست دشمن را از اِعمال سیاست های خبیثانه اش در کشور کوتاه نگه داشته است.

بنابراین، نکتۀ مهم در انتخابات، “اولویت بندی ها” است که در این میان، رسانه ها می توانند نقش بسزایی داشته باشند. مردم با شناخت نامزدها و اولویت بندی صحیح منویات سیاسی و خواسته های خود، می توانند با حضور حداکثری، نقش مهمی در تعیین آینده خود داشته باشند و نباید از این اصل غافل شوند که عدم مشارکت در انتخابات، بیش و پیش از اثرگذاری بر سیاستمداران نامطلوب؛ باعث تضییع و تخریب منافع مردم خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.