انتقام سخت

0 ۴۶۶

مصطفی جوزانی: بی شک اشتباه است که فکر کنیم آنچه برای حاج قاسم اتفاق افتاد غیرمنتظره بود. اون چیزی که ملت را در بهت فرو برده از همه اقشار و با هر اندیشه و تفکر و عقبه ای، احساس تحقیر است. به شخصه معتقدم هر چه هم بگوییم حاج قاسم های زیادی داریم، که قطعا داریم و آنچه اتفاق افتاد آرزویش بود که قطعا بود.

اما این غم و این ماتم علاوه بر ناراحتی برای حاج قاسم، غمی است که از سر احساس سرخوردگی و شاید شکستی باشد که هم حاج قاسم را بعد از سالها تعقیب و گریز پیدا کرده اند و هم به حریم ملی ایرانیان تجاوز شده است و تنها با انتقام، این غم و درد التیام می یابد. پس شاید غیرمنتظره ترین اتفاق این باشد که این انتقام پشت هزار دلیل، از جمله مصلحت سنجی های کاذب و مباحثی مانند صبر استراتژیک! و این مسائل گم گردد.

بنابراین امروز شرایطی بوجود آمده که مردم هم افزایی غیر قابل پیش بینی با نهادهای نظامی و کلیه مراکز حکومتی و دولتی برای این انتقام پیدا کرده اند و نه سکوت و نه مظلوم نمایی که بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری شکل گرفت، نه تنها جواب نمی دهد بلکه سیلی های متعدد دیگری را به همراه خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.