سخنگوی جبهه پایداری اعلام کرد:
جبهه پایداری در چهار سطح با جریان انقلابی تعامل و هم افزایی خواهد داشت

0 ۱۵۳

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره الگوی پیشنهادی تشکل متبوع خود برای وحدت نیروهای انقلاب در انتخابات مجلس گفت: هدف جبهه پایداری از طرح این الگو این است که با هم افزایی با جبهه انقلاب افراد شایسته و در طراز گفتمان انقلاب اسلامی وارد مجلس شوند تا ان شاءالله شاهد یک مجلس انقلابی و کارآمد در پیگیری آرمان های بلند انقلاب و برطرف شدن مشکلات مردم باشیم.

وی با بیان اینکه در طلیعه گام دوم انقلاب نقش مجلس و مخصوصاً انتخابات یازدهم، قطعاً بیش از گذشته است، اظهار داشت: بر این اساس، نگاه راهبردی معطوف به حل مشکلات از طریق ظرفیت موجود در تقنین و نظارت بر امور، می تواند در حرکت و پیشرفت کشور اثرات بسزایی داشته باشد.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: احزاب و گروه های مختلف جبهه انقلاب با همدلی و هم افزایی، در انتخاب کاندیداها، بر اساس شاخص های گفتمان انقلاب اسلامی و نیازهای کشور عمل کنند و در نهایت کسانی را معرفی کنند که این شاخص ها در آن ها متعین باشد. در حقیقت در تصویر ذهنی مردم این افراد، توامان، نماد گفتمان انقلاب اسلامی و کارآمدی در حل مسائل اساسی کشور باشند.

متقی فر افزود: برای انتخاب کاندیداهای مجلس طی چند ماه گذشته ما شاخص هایی که افراد، بر اساس آن بتوانند مطالبات مردم و نظام را در مجلس محقق کنند، با مشورت استان ها تهیه و تدوین کردیم تا بر اساس آن و بدون تأثیر عواملی دیگر، انتخاب افراد انجام شود. از آن جایی که در این شاخص ها علاوه بر خصوصیات و ویژگی های فردی از جمله تخصص، تعهد، کارآمدی و… جنبه اجتماعی افراد در قالب مولفه مردمی بودن مورد ارزیابی قرار می گیرد، چنانچه این شاخص ها با دقت ملاک عمل قرار گیرند، مقبولیت مردمی هم تأمین خواهد شد.

سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره مدل جبهه پایداری برای هم افزایی و وحدت اصول گرایان در انتخابات مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی که شاهد صف آرایی کم سابقه جریانات غیر انقلابی و انقلابی نما هستیم و نتایج آن را در مسائلی مثل برجام به وضوح دیدیم، بسیار ضروری است که جریانات و افراد انقلابی با وجوه مشترک بیشتری در این دوره از انتخابات حضور یابند.

متقی فر با بیان اینکه قطعاً تشتتی که باعث پراکندگی آرا و سردرگمی مردم و انقلابیون شود برای هیچ کس قابل قبول نیست، گفت: ما باید طوری عمل کنیم و زمینه حضور کاندیداها و مردم را فراهم کنیم که مردم با دغدغه مندی که نسبت به مسائل کشور و نظام دارند به جریانات انقلابی اعتماد واقعی پیدا کنند و راه حل موضوعات کشور را در سبد آراء جریانات انقلابی جستجو کنند.

وی افزود: مدل انتخاباتی جبهه پایداری بر مبنای این فرض تهیه شده که نتیجه انتخابات، حاکمیت گفتمان کارآمد و ارزشی در مجلس باشد. ما بر اساس این مدل، گفتگوهایمان را با دیگر جریانات سیاسی انقلابی شروع کرده ایم.

متقی فر با بیان اینکه سه محور اصلی و راهبردی ملاک عمل و گفتگوها است، گفت: همسوسازی جریانی و محتوایی در ارتباط با رسانه ها و مردم، تهیه لیست انتخاباتی انقلابی و کارآمد و تمرکز راهبردی و پاسخ روشن و دقیق به مسائل و مشکلات اساسی مردم این محورها را تشکیل می دهند.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت گفت: در مورد اصل وحدت سوال مهمتری وجود دارد و آن اینکه برای چه باید وحدت کرد؟ درواقع اگرچه اصل وحدت مهم و راهبردی است اما هدف در وحدت چیز دیگری است و بدون توجه به هدف، وحدت و سازوکار های رسیدن به وحدت بعضاً ممکن است درست تعریف نشود و به سرنوشتی منجر می شود که جریانات انقلابی در تجربه های گذشته خود به آن دچار شدند.

سخنگوی جبهه پایداری ادامه داد: پاسخ روشن و کوتاه ما به این سوال این است که وحدت، ابزاری است برای تحقق و حاکمیت ارزش های انقلابی و الهی در عرصه اجتماعی است. یعنی هدف، حاکمیت ارزش ها و قدرت الهی در مدیریت جامعه اسلامی در شئون مختلف است. لذا در رسیدن به این هدف با ارزش بایستی سازوکارهای رسیدن به وحدت هم اخلاقی و مبتنی بر چارچوب های اسلامی و انقلابی باشد.

متقی فر، در نظر گرفتن تاکتیک ها و آرایش حریف در صف آرایی های انتخاباتی را ضروری دانست و گفت: ما در اقصی نقاط کشور و استان ها می توانیم با توجه به زیست بوم هر استان عمل کنیم و نسخه ای واحد برای کل کشور، نپیچیم.

متقی فر با بیان اینکه پس از همفکری با دوستان به چهار سطح تعامل و هم افزایی در جریان انقلابی رسیده ایم، گفت: مبتنی بر سطح اول تعامل و وحدت، نیروهای انقلابی متعهد می شوند که علیه یکدیگر تخریبی صورت دهند. این سطح حداقلی تعامل است و البته قابل توسعه به سطوح بعدی است. به تعبیری، اگر امکان اقدام ایجابی و مثبت در شکل گیری وحدت نباشد، در وجه سلبی هم اقدامی صورت نگیرد و نیروهای انقلابی همدیگر را تخریب نکنند.

وی ادامه داد: سطح دوم مدل وحدت این است که علاوه بر عدم تخریب، در سطح شاخص ها و گفتمان نیز تعامل و وحدت حاصل شود. این مرحله گام اول اقدام ایجابی در راستای هم افزایی و وحدت جبهه انقلاب خواهد بود. در این سطح، گروه های انقلابی نسبت به تبیین شاخص های گفتمانی مشترک و مورد توافق اقدام می کنند و در عین حال در تهیه لیست، مستقل عمل کنند.

سخنگوی جبهه پایداری، سطح سوم مدل وحدت را تکمیلی سطح دوم دانست و گفت: در این سطح، علاوه بر توافق در دو سطح قبلی، برای رسیدن به کاندیداهای مشترک، در عین ارائه لیست مستقل هم افزایی می شود. درواقع اگر چه لیست مستقل ارائه می شود اما بر روی افراد مشترکی توافق می شود و آن افراد در لیست های مستقل قرار می گیرند.

متقی فر، سطح چهارم مدل وحدت نیروهای اصول گرا را سطح مطلوب و حداکثری وحدت و هم افزایی دانست و گفت: تعامل حداکثری و توافق بر اساس شاخص ها و نیز ارائه لیست واحد و مشترک برای همه گروه های انقلابی در سطح چهارم وجود دارد.

وی ادامه داد: چنانچه لوازم این مراحل در تعامل با گروه های انقلاب فراهم باشد ما امیدواریم به سطح چهارم وحدت که نقطه مطلوب و حداکثری وحدت است دست پیدا کنیم. البته تجربه گذشته گروه های انقلابی و شرایط رقیب در این حاضر نشان می دهد که با توکل بر خدا، جریان انقلاب فرصت های خوبی برای حضور اجتماعی و رقابت برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی را در انتخابات پیش رو دارند که این موضوع می تواند آینده روشنی را در طلیعه گام دوم انقلاب در راستای اعتلای ایران اسلامی رقم بزند.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: چنانچه ما کار خودمان را با اخلاص و تدبیر بیشتری انجام دهیم قطعاً مردم مثل گذشته نقش خودشان را در راستای انتخاب نیروهای انقلابی و کارآمد که بتوانند مشکلات کشور را تدبیر نمایند انجام خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.