حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا:
ما می توانیم وحدت میان تمامی نیروهای انقلابی را ایجاد کنیم

0 ۱۶۰

در راستای پی گیری به انتقادات مطرح شده از سوی شخصیت های اصول گرا، «انتخاب» دیدگاه و پاسخ های محمد ناصر سقای بی ریا، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی را جویا شده است.

هارمونی موردنظر جبهه پایداری ارزش های انقلابی است
محمدناصر سقای بی ریا، در پاسخ به این انتقاد که جبهه پایداری نُت خارج از هارمونی می نوازد و با شورای وحدت هماهنگی لازم را ندارد، به خبرنگار «انتخاب» می گوید: «هارمونی واقعی «ارزش ها» هستند؛ یعنی «ارزش های انقلابی» هر شخص یا جریانی، اگر صحبتی پیرامون بر هم زدن هارمونی توسط جبهه پایداری دارد، بیاید و در یک گفتگوی مستقیم نشان دهد که ارزش های انقلابی را چه جریانی دنبال می کند و آیا آن ها در مسیر این ارزش ها قرار دارند یا خیر. واقعیت این است که بسیاری از افراد از این ارزش ها دست برداشته یا اعتقاد به آن ها در درون شان کم رنگ شده است لذا تلاش جبهه پایداری این است که برادران نزدیک به خود را تحت لوای هارمونی «ارزش های انقلابی» وحدت ببخشد.»

معرفی جبهه پایداری به عنوان عامل شکست یک ادعای اثبات نشده است
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بخشی دیگر از گفته های خود یپرامون این بحث مطرح شده از سوی برخی اصول گرایان که جبهه پایداری عامل شکست آن ها در چند انتخابات گذشته بوده، تاکید می کند: «این گونه اظهارنظرها تنها ادعا هستند و قابلیت اثبات و رد ندارند. بسیار آسان ما نیز می گوییم که شما بوده اید که عامل شکست شدید نه ما؛ در این زمینه البته دلایلی چند نیز وجود دارد که عامل شکست چه اشخاص و جریان هایی بوده اند.»

گفتمان اصول گرایی منسوخ شده و اکنون زمانه گفتمان «نیروهای انقلابی» است
سقای بی ریا، در ادامه پیرامون ین موضوع که برخی اصول گرایان گفته اند در صورت ارائه لیست جداگانه، جبهه پایداری حق بهره گیری از عنوان اصول گرایی را ندارد، بر این باور است که «زمان گفتمان اصول گرایی اندکی منسوخ شده و اکنون گفتمان «نیروهای انقلاب» مطرح است لذا جبهه پایداری اساسا کاری با اصول گرایی ندارد؛ هر شخصی ارزش های انقلابی را قبول داشته باشد ما نیز او را قبول داریم. البته ابن بدین معنا نیست که اصول گرایی را قبول نداشته یا رد کنیم؛ ما نمی گوییم آن ها نباید باشند بلکه آن ها را می پذیریم اما مساله این است که فاصله هر دوایری تا مرکز، دور و نزدیک است. متاسفانه برخی اصول گرایان در پی طرد هستند اما در پی طرد دیگری نیستیم و به دنبال تعامل هستیم.»

وی افزود: «طرح همین مساله که جبهه پایداری باید مواضع ما را قبول داشته باشد، خود علیه وحدت است. این که ما جزء سیستم و مکانیزم دستوری آن ها قرار بگیریم شاید ممکن نباشد اما ما فکر می کنیم می توانیم وحدت را میان تمامی نیروهای انقلابی ایجاد کنیم و طراحی برای این موضوع نیز داریم. در مجموع، نقشه راه ما تعامل میان نیروهای انقلابی و اصول گرا از طریق مباحثه است. لیکن تا آن جا که ممکن باشد حرکت در مسیر وحدت مدنظر ما است اما به شرطی که مسیر منتهی به شکست نباشد.»

مگر جبهه پایداری جزء منافقین است که بخواهید تکلیف خود را با آن روشن کنید
این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بخشی دیگر از اظهارات خود، پیرامون گفته های ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصول گرا در گفتگو با «انتخاب» پیرامون این موضوع که یکبار برای همیشه باید اصول گرایان تکلیف خود را با جبهه پایداری مشخص کنند، بر این اعتقاد است که «چنین اظهاراتی نشان دهند دگم بودن (جزمیت گرا بودن) این افراد است. چنین اظهاراتی از اساس فاقد معنا هستند. مگر جبهه پایداری جزء منافقین است که تکلیف خود با آن روشن شود. این نوع دیدگاه هیچ گاه از سوی یک شخص صاحب فکر محکم بر زبان رانده نمی شود. در اینجا، نصحیت من این است که این افراد تامل بیشتر در اظهارات خود داشته باشند. جبهه پایداری فارغ از باور به ارزش های انقلاب و حرکت روبه جلو در مسیر سختی ها، هیچ خواسته دیگری نداشته و ندارد.:

معیارها تعیین می کنند که چه کسی باشد و چه کسی نباشد
محمد ناصر سقای بی ریا، در بخش پایانی از گفته های خود پیرامون این انتقاد مطرح شده از سوی برخی اصول گرایان که جبهه پایداری مانع ائتلاف و گفتگوی سازنده میان شورای وحدت با چهره های دیگر شده است، تاکید می کند: «مصادیق را پی کشیدن و نام بردن از افراد خاص به هیچ عنوان صحیح نیست. این مساله همانند طرح این مساله است که یک جریان در میان اصلاح طلبان مانع از آن می شود فلان شخص نامزد انتخاباتی شود. افراد نباید مثال زده شوند، بحث بر سر معیارها و ملاک ها است. در واقع، باید معیارهایی تعیین شود تا قضاوت بر مبنای آن صورت گیرد که چه کسی باید باشد و چه کسی نمی تواند باشد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.