سیدمهدی هاشمی:
رئیس جمهور حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده از مبارزه با فساد حمایت کند

0 ۱۱۶

سیدمهدی هاشمی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار این بوده و هست که مسئولین ارشد نظام به ویژه در قوه مجریه خود مبارزه با فساد را از خودشان و اطرافیانشان شروع کنند و منتظر نمانند که قوه یا دستگاه دیگری بخواهند به موضوع ورود پیدا کند. البته این مبارزه با فساد باید از دانه درشت ها آغاز شود.

وی افزود: جای تاسف دارد که آقای رئیس جمهور خودشان کار مبارزه با فساد را شروع نکرده و اطرافیان خود را مورد توجه و نظارت قرار نداده است و به همین خاطر شاهد بروز اختلافاتی در کشور بوده ایم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در قوه مجریه بیشترین امکان بروز فساد می تواند وجود داشته باشد و طبیعتا انتظار این است که مسئولین اجرایی خودشان ناظر دستگاه خودشان باشند. اما حال که قوه قضائیه کار مبارزه با فساد را شروع کرده انتظار می رود مسئولین ارشد اجرایی کشور نه تنها از این موضوع استقبال کنند بلکه حداکثر همکاری و همراهی را نیز برای مبارزه با فساد داشته باشند نه اینکه حال که مبارزه با فساد جنبه عملیاتی پیدا کرده بخواهند موضع گیری منتقدانه نسبت به موضوع داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم پسندیده نیست مسئولین ارشد اجرایی و علی الخصوص رئیس جمهور نسبت به موضوع مبارزه با فساد که مطالبه عمومی مردم بوده و هست اقدام تقابلی داشته باشند. آقای رئیس جمهور حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده از روند مبارزه با فساد حمایت کند و در مورد اطرافیان خود ولو به صورت نمادین هم که شده کار مبارزه با فساد را شروع کند.

نماینده دوره نهم مجلس اظهار داشت: آقای رئیس جمهور باید هر چه زودتر موضع خود را نسبت به مفاسدی که اطرافیانش داشته و دارند اعم از آنها که دستگیر شده اند و کارشان در سیر مراحل قضایی است و چه افرادی که تحت نظر و تحت بررسی هستند مشخص کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: بعضا خبرهایی شنیده می شود مبنی بر اینکه آقای رئیس جمهور به دنبال این است تا با مفاسد مربوط به اطرافیانش با اغماض رفتار شود که این در شان یک رئیس جمهور نیست و انتظار می رود موضع خود را نسبت به این مفاسدی که نزدیکانش مرتکب شده اند اعلام کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.