عضو شورای مرکزی جبهه پایداری:
«یارانه» دولتی که شعار آزادی بیان سر می دهد به رسانه های منتقد نمی رسد

0 ۱۸۵

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره وظیفه دولت در حمایت از رسانه ها اعم از همراه و منتقد گفت: آن چیزی که متأسفانه امروز در فضای دولت در حال پیگیری است، تک صدایی و بستن همه صداهایی که به نوعی انتقاد به دولت که بیشتر آنها انتقادات سازنده است.

وی افزود: عدم تحمل و عدم سعه صدر نسبت به رسانه هایی که به نوعی به موضوعات مختلف ورود کرده و کار کارشناسی انجام می دهند را شاهد هستیم که این کار کارشناسی مخالف با برخی کارهای اجرایی است که دولت در حال انجام است و باعث شده است تا فضای رسانه ها به شدت تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: موارد متعددی را داریم که حمایت های دولت به رسانه های منتقد نمی رسد و تعدادی از این مجموعه های رسانه ای و مطبوعاتی تعطیل شده است.

وی گفت: برخی افراد همراه دولت که برای خود رانت ایجاد کردند و چند نفری از این افراد از کسانی هستند که به عنوان نماینده مجلس حضور داشته و بالاترین حمایت ها را برای رسانه متبوع شان کسب می کنند.

پژمان فر گفت: بی عدالتی که منشأ آن عدم سعه صدر از سوی دولت نسبت به شنیدن حرف منتقد است، باعث شده تا در جامعه دیکتاتوری ناخواسته حاکم شود.

وی گفت: به نظر می رسد که با این شرایط، اگر کسی حرفش در تأیید دولت نباشد ولو کار کارشناسی دقیق انجام داده باشد که در این زمینه فرقی نمی کند این کار کارشناسی مربوط به صدا و سیما و یا روزنامه و یا خبرگزاری باشد، باید تعطیل شود.

پژمان فر گفت: در فضای دیکتاتوری، برخی دولتمردان جشن گرفته و خوشحالی می کنند، هرچند که این موضوع خیلی دور از ذهن نیست و تمامی اقدامات آنها با برنامه است.

وی گفت: وقتی مشاور رئیس جمهور از تعطیلی یک روزنامه ابراز خوشحالی می کند، نشان دهنده آن است که این افراد به خواسته دولت که همان بستن زبان منتقد است رسیده اند و این موضوع عین دیکتاتوری است که دولت با شعار آزادی، اما در پشت قضیه، دیکتاتوری قلدرمآبانه ای را در فضای رسانه ها حاکم کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.