کنیزکان سازمانی

0 ۳۸۹

حسین شمسیان

اوایل انقلاب که منافقین، صغیر و کبیر را به جرم انسان بودن قتل عام می کردند، گشت ثارالله (سپاه) مامور برخورد بود و دختران منافق در صحنه مواجهه، لباس خود را در می آورند! بچه های محجوب و نورانی سپاه جا می خوردند و حیران می شدند که چه کنند و همان یک لحظه تعلل و حیرت فرصت می داد که منافق یا فرار کند یا به پاسدار ماخوذ به حیا شلیک کند!

چند سال بعد هم در عملیات مرصاد (فروغ جاویدان آنها)، شاهد بودم که همان نسخه قدیمی را در آستانه اسیر شدنشان بکار می گرفتند، اما دیگر بچه ها رودست نمی خوردند و تکلیف الهی خود را انجام می دادند.

حالا سی و یک سال بعد از مرصاد، بردگان جنسی، مقابل چشم همه عریان می شوند و با همان حربه جنسی می کوشند امنیت جامعه را نابود کنند و جلوی اجرای حکم الهی و قانونی را بگیرند!

آن روز برخی دخترکان، فریب خورده بودند و برخی هم متعمد و هدفمند، درست مثل امروز؛ پس چرا نباید مثل آن روز، با اقتدار و بدون ترس، قانون اجرا شود!؟ و چرا باید اجازه داد با تضعیف مامورین وظیفه شناس، منافقین نوین جری تر شده و گام به گام حریم ها را بشکنند!؟

بیانات شهید مطهری درباره «تَتَرُّس» را با دید وسیع بخوانید تا بیشتر با این شیوه شیطانی آشنا شوید. کار فرمانده نیروی انتظامی در توقف دستور برخورد با ماموران، ستودنی و اعاده کننده اقتدار پلیس است. در متن بدنبال تطبیق افراد نیستم، بحث بر سر رفتار هدفمند و هدایت شده ی سازمانی از طرف معرکه گردان هاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.