جلیلی در اجتکاع بسیج اساتید:
هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و باید هزینه آن را بپردازد/ ملت دنبال تعامل سازنده است نه بازنده

0 ۱۲۶

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی عصر روز گذشته در نشستی با حضور اساتید بسیجی دانشگاه های تهران که در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در این نشست عنوان کرد: بیش از سی سال از پایان دفاع مقدس میگذرد و امروز دشمنان ما عنوان میکنند دیگر به دنبال جنگ نظامی با ایران نیستند. علت آنست که ملت ایران با یک تحلیل و فهم صحیح در هشت سال دفاع مقدس مقاومتی از خود بروز داد که به دشمنان فهماند، گزینه نظامی راه حلی برای آنها نخواهد بود و سی سال است که جرئت حمله را از آنان گرفته است.

جلیلی در ادامه افزود: مقاومتی که ملت در زمان خودش و به شکل صحیح از خود بروز داد، کشور را از تعرض نظامی در امان نگاه داشت و آن را بیمه کرد. این الگو و هوشمندی باید در جنگ اقتصادی نیز تکرار شود.

وی خاطر نشان کرد: البته در کنار مقاومت مردم ایران، دشمن نیز فهمیده است که اگر در باور ملت و تحلیل های صحیح او اخلال ایجاد کند، دیگر به جنگ نظامی نیاز ندارد.

دکتر جلیلی در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا تصریح کرد: در یکی دو هفته اخیر آمریکایی ها مکرر عنوان میکنند که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم؛ دشمنی که صراحتا میگوید راهبرد او فشار حداکثری است و تحریم های بی سابقه را اعمال میکند و همچنین ملت ایران را تروریست مینامد، آیا این رفتارها غیر از جنگ با یک ملت است؟! هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است که باید هزینه آن را بپردازد.

وی در ادامه سخنانش تشریح کرد: آمریکایی ها در راهبرد فشار حداکثری، زمانیکه به نقطه حداکثری این فشار ها برسند به دنبال امتیازگیری هستند و برای نقد کردن این فشار ها در این نقطه سخن از مذاکره و گفتگو میزنند. آمریکا هرچه را میتواند علیه ملت ما انجام دهد با راهبرد فشار حداکثری به کار میگیرد و آنچه را که از سر عجز نمی تواند انجام دهد وسیله ای برای جلوگیری از پاسخ مشروع ایران به رفتارهای خصمانه خود قرار میدهد اما این رفتار ها از جانب ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی اظهار داشت: ملت ایران به دنبال تعامل سازنده است، نه بازنده. ملت نمیپذیرد که دشمن هرآنچه در توان دارد علیه او به کارگیرد و پاسخ متناسبی دریافت نکند. مردم ایران در چهل سال گذشته نشان داده اند از حقوق، منافع، آرمانها و ارزش های خود بدون آمریکا و حتی در مبارزه با آمریکا به خوبی دفاع خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.