نقوی حسینی:
هدف آمریکا از طرح مجدد مذاکره ایجاد جنگ روانی در داخل ایران است

0 ۱۷۲

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی ها سیاست چماق و هویج را در پیش گرفتند که از یک سو بر طبل جنگ می کوبند و از سوی دیگر بر طبل مذاکره.

وی افزود: برای جنگ، صحبت از ناو هواپیمابر و اعزام نیرو را مطرح می کنند و تهدید جنگ را به عنوان چماق بالای سر ایران گرفته اند و از سوی دیگر شماره تماس اعلام می کنند و از طریق برخی کشورها واسطه می تراشند به سوئیس می گویند واسط ایران و آمریکا باش و به ژاپن هم چنین حرفی را می گویند و از این طریق بر طبل مذاکره می کوبند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی ها در هر دو موضوع جنگ و مذاکره دروغ می گویند چرا که نه مرد جنگ نه قابل اعتماد برای مذاکره بنابراین هر دو موضوع، منتفی است.

نقوی حسینی افزود: جمهوری اسلامی به هیچ وجه مسیر مذاکره با آمریکایی ها را طی نخواهد کرد، چرا که می داند آنها دروغ می گویند زیرا آمریکایی ها بنا بر توطئه، دروغ و نیرنگ است.

وی تصریح کرد: هدف آمریکایی ها ایجاد جنگ روانی در کشور است و نیروهای ما در داخل کشور نباید فریب آنها را بخورند، چرا که نه حرف جنگ از سوی آمریکایی ها واقعیت دارد نه حرف مذاکره.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: عده ای با فریب خوردن در برابر ادعای جنگ از سوی آمریکایی ها اعلام نگرانی و فکر می کنند زمانه حال مانند دوران برجام که سایه جنگ بر سر ایران بود، است؛ با همین کار (سایه جنگ) بنا داشتند تا برجام را به ملت ایران تحمیل کرده تا آن را بپذیرد.

نقوی حسینی گفت: در زمان برجام هم بحث جنگ مطرح نبود و متاسفانه برخی افراد همین ایده را در دست گرفته و به این بهانه که تهدید جنگ وجود دارد و باید به سمت مذاکره برویم در حال فریب بخش های مختلف کشور هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شد، گفت: نه جنگی وجود دارد، نه مذاکره ای. چرا که مقاومت تنها مسیری است که مقام معظم رهبری فرموده اند و همین مسیر هم طی خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.