بیژن نوباوه:
رعایت قانون بیشتر از همه بر نمایندگان واجب است

0 ۱۳۵

بیژن نوباوه، نماینده سابق تهران در مجلس با اشاره به رفتار دور از شأن یکی از نماینده های مجلس با کارمند گمرک گفت: رعایت قانون بر همه واجب است، مخصوصاً نمایندگان مجلس که وظیفه قطعی شان حراست از قانون است. اگر برخورد خارج از قانون توسط این نماینده صورت گرفته و وی چیزی را خواسته که قانونی نبوده یا رفتار غیرقانونی انجام داده، نباید بین او و دیگران فرق گذاشت؛ چه نماینده مجلس و چه دیگران، همه مؤظفه به رعایت قانون هستند.

وی با بیان اینکه گفته می شود مأمور گمرک نیز برخورد شخصی با نماینده مزبور داشته است، اظهار داشت: اگر این موضوع درست است، باید گفت مأمورد گمرک هم به عنوان کارمند دولت باید به قانون مراجعه می کرد. آنچه بر همه ما واجب است رعایت قانون است؛ چه توسط نماینده مجلس چه کارمند دولت.

نماینده سابق تهران با بیان اینکه وظیفه ما در هر شرایطی برخورد اخلاقی با اتفاقات است، خاطرنشان کرد:در قانون جزایی ما، برای توهین یا تخلف، جزای مشخص در نظر گرفته شده است و افراد به جای برخورد شخصی باید به قانون مراجعه کنند. وقتی از محدوده قانون خارج می شویم تخلفات عادی می شود.

نوباوه افزود: نقدی که به نماینده مورد نظر دارم این است که اگر چنانچه ادعای وی درست است و با او برخوردی شده است، او باید به قانون رجوع می کرد.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه آنچه در این باره شنیدم تأثربرانگیز بود، خاطرنشان کرد: در دوران نمایندگی بارها برخی مسائل را می دیدیم، امّا همیشه سعی می کردیم به هیچ وجه از اعتبار نمایندگی استفاده نکنم، چون می دانستم در هر شرایط محکوم هستم؛ چرا که می گویند نماینده مجلس این کار را کرده، حتی اگر حق هم به جانب من بود.

نوباوه افزود: بهتر بود نماینده محترم سکوت می کرد و برخورد قانونی می کرد؛ در هر صورت، هر دو این افراد خارج از محدوده قانونی با هم صحبت کردند و این درست نبود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.